کلیدواژه‌ها = پیشرفت زایمان
بررسی تأثیر وضعیت سجده بر شدت درد و پیشرفت زایمان در زنان نخست‌زا :یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 25، شماره 4، تیر 1401، صفحه 18-26

10.22038/ijogi.2022.20709

دکتر طیبه صدیقی دریجانی؛ ساره مهنی؛ ندا دستیار؛ اعظم امیریان؛ اکبر مهرعلیزاده


روش های ارزیابی پیشرفت زایمان: یک مطالعه مروری

دوره 21، شماره 11، بهمن 1397، صفحه 80-90

10.22038/ijogi.2019.12330

مروارید ایرانی؛ معصومه کردی؛ دکتر مرضیه لطفعلی‌زاده


اثر مصرف خوراکی شربت عسل خرما طی زایمان بر پیشرفت زایمان زنان نخست زا

دوره 13، شماره 2، خرداد 1389، صفحه 23-30

10.22038/ijogi.2010.5861

معصومه کردی؛ نسرین سالک نصیری؛ محمد صفریان؛ حبیب اله اسماعیلی؛ خدیجه شادجو