کلیدواژه‌ها = سلامت جنسی
تعداد مقالات: 5
1. اثربخشی رازیانه بر سلامت جنسی زنان یائسه: یک مطالعه مروری سیستماتیک

دوره 25، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 86-95

مرضیه باقری نیا؛ دکتر گیتی ازگلی؛ لیلا محمدخانی شهری؛ بیتا اصغریان؛ سارا داییچین؛ دکتر نورالسادات کریمان


2. اثر گیاهان دارویی بر درمان اختلالات جنسی: یک مرور نقلی

دوره 24، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 87-102

دکتر مریم فرهمند؛ دکتر فهیمه رمضانی تهرانی


3. درک و تجربه زنان متأهل سنین باروری از اهمیت آموزش سلامت جنسی: یک مطالعه تحلیل محتوا

دوره 18، شماره 172، آذر 1394، صفحه 7-17

زهرا بستانی خالصی؛ عاطفه قنبری خانقاه


4. ضرورت آموزش سلامت جنسی به دختران نوجوان در ایران: یک مطالعه کیفی

دوره 15، شماره 12، مرداد 1391، صفحه 7-17

رباب لطیف نژاد؛ مژگان جوادنوری؛ مرضیه حسن پور؛ سید محمد مهدی هزاوه یی؛ علی تقی پور


5. تجربۀ اولین رابطۀ جنس ی در زنان متأهل شهر سبزوار- یک مطالعۀ پدیدارشناسی

دوره 15، شماره 4، خرداد 1391، صفحه 1-11

ز نب جلمبادانی؛ علی وفائی نجار