کلیدواژه‌ها = پیلاتس
اثر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر سطح سرمی گرلین و میزان اشتها در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

دوره 27، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 46-54

10.22038/ijogi.2024.73467.5775

اعظم طالبی؛ دکتر الهام افتخاری قینانی؛ دکتر جمشید بنایی بروجنی؛ دکتر سعید کشاورز