کلیدواژه‌ها = ورزش
اثر 12 هفته تمرین پیلاتس بر سطح سرمی ادیپولین، هموگلوبین گلیکوزیله و برخی شاخص‌های ترکیب بدنی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 27، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 27-35

10.22038/ijogi.2024.73196.5760

زهرا منتظری نجف آبادی؛ دکتر سعید کشاورز؛ دکتر الهام افتخاری قینانی؛ دکتر مهناز مروی


بررسی تأثیر ورزش بر بی‌اختیاری استرسی ادرار در زنان: یک مطالعه مروری

دوره 21، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 78-89

10.22038/ijogi.2018.11066

شیوا خدارحمی؛ نورالسادات کریمان؛ عباس عبادی؛ گیتی ازگلی


بررسی عوامل مؤثر بر سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

دوره 19، شماره 36، آذر 1395، صفحه 11-18

10.22038/ijogi.2016.8144

آرزو شایان؛ سیده زهرا معصومی؛ فاطمه شبیری؛ حسن احمدی نیا


تأثیر تمرین با توپ ویژه در دوره بارداری بر طول فاز فعال مرحله اول زایمان در زنان نخست زا

دوره 18، شماره 174، آذر 1394، صفحه 12-21

10.22038/ijogi.2015.6372

کبری میرزاخانی؛ زهرا حجازی نیا؛ ناهید گلمکانی؛ معصومه میرتیموری؛ محمد علی سردار؛ محمد تقی شاکری


سطح شادمانی در بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان مشهد در سال 1392

دوره 17، شماره 137، اسفند 1393، صفحه 19-27

10.22038/ijogi.2015.4181

بی بی مرضیه هاشمی اصل؛ ناهید گلمکانی؛ محمدتقی شاکری؛ علیرضا سجادی


بررسی تأثیر اجرای برنامه ورزشی با توپ زایمانی در بارداری بر میزان اضطراب زنان نخست باردار

دوره 17، شماره 117، مهر 1393، صفحه 8-16

10.22038/ijogi.2014.3474

کبری میرزاخانی؛ زهرا حجازی نیا؛ ناهید گلمکانی؛ معصومه میرتیموری؛ محمد علی سردار؛ محمدتقی شاکری


تأثیر ورزش بر خستگی بعد از زایمان: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده

دوره 16، شماره 71، آبان 1392، صفحه 7-13

10.22038/ijogi.2013.1940

فاطمه محمدی؛ جمیله ملکوتی؛ سکینه محمد علیزاده؛ جلیل باباپور


بررسی تأثیر پیاده‌روی سریع بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان دختر

دوره 16، شماره 46، فروردین 1392، صفحه 14-19

10.22038/ijogi.2013.764

طیبه ریحانی؛ فرزانه جعفرنژاد؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ محمود عجم؛ مهناز بقایی