کلیدواژه‌ها = اپیدمیولوژی
بررسی فراوانی و عوامل خطر بیماران مبتلا به سرطان آندومتر

دوره 22، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 20-25

10.22038/ijogi.2019.12849

دکتر آناهیتا حمیدی لاین؛ دکتر زهره یوسفی؛ دکتر بهروز دواچی؛ دکتر امیرحسین جعفریان؛ دکتر نگار مروت‌دار؛ دکتر هلنا عظیمی؛ دکتر فرناز هادوی؛ یاسمن نیکوئیان؛ طاهره زواری


بررسی شیوع بی‌اختیاری ادرار در زنان ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 21، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 94-102

10.22038/ijogi.2019.12684

فهیمه رشیدی؛ دکتر سپیده حاجیان؛ دکتر سودابه درویش؛ دکتر حمید علوی مجد


بررسی ارتباط آندومتریوز و بروز اختلالات فشارخون حاملگی در زنان نخست زا

دوره 19، شماره 7، اردیبهشت 1395، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2016.6967

فرحناز مردانیان؛ مریم کیان پور؛ الهه شریفیان


بررسی بروز مول در استان همدان

دوره 17، شماره 137، اسفند 1393، صفحه 13-18

10.22038/ijogi.2015.4180

سودابه آقابابایی؛ سید محمد حسینی پناه؛ انسیه محبی کیان؛ فریده امینی؛ مهرداد کریمی


بررسی اپیدمیولوژیک نمونه های پاپ اسمیر و عوامل مؤثر بر التهاب سلول های سرویکس در شهرستان طبس

دوره 15، شماره 34، دی 1391، صفحه 15-25

10.22038/ijogi.2013.284

سید محمد ریاحی؛ آزاده سادات برکاتی؛ مریم محمدی؛ امیر رضا نبی پور؛ جواد سهیلی؛ احمد توکلی


ارزیابی 5 ساله سرطان پستان در بیمارستان شهید رجایی بابلسر(1383-1379 )

دوره 9، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 47-51

10.22038/ijogi.2006.6019

افسانه بختیاری؛ محمود حاج‌احمدی