نویسنده = مرضیه قاسمی
مقایسه اثر دو دوز میزوپروستول واژینال در سقط سه ماهه دوم بارداری

دوره 21، شماره 4، تیر 1397، صفحه 19-24

10.22038/ijogi.2018.11216

مرضیه قاسمی؛ ترانه ارباب‌زاده؛ زهره برادران؛ فاطمه سروی


مقایسه اثر تری نیتروگلیسیرین و میزوپروستول واژینال بر آمادگی سرویکس در حاملگی ترم

دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 8-14

10.22038/ijogi.2018.10224

بتول تیموری؛ مرضیه قاسمی؛ ناهید سخاور؛ سیما خواجه نوری


بررسی همراهی ازدواج فامیلی و بروز معلولیت های جسمی- حرکتی

دوره 15، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 10-15

10.22038/ijogi.2012.5691

لیلی حفیظی؛ کاظم قدسی؛ مرضیه قاسمی