نویسنده = سیده هاجر شارمی
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط بین عوامل دموگرافیک، اجتماعی و مامایی با تاخیر در کمک جویی بیماران مبتلا به وارت ژنیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

سیده فاطمه دلیلی حیرتی؛ نرگس علیزاده؛ سیده هاجر شارمی؛ سیده مریم عطاری؛ رویا کبودمهری؛ الهه رفیعی


2. مقایسه عوامل خطر پره اکلامپسی به تفکیک شدت آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا شهر رشت طی سال 1391

دوره 16، شماره 69، مهر 1392، صفحه 1-8

سیده هاجر شارمی؛ فروزان میلانی؛ زیبا ظهیری؛ مانوش زنده دل؛ فاطمه سلامت؛ بهاره رفیع پور؛ زینب جاوید