نویسنده = گیتی ازگلی
ارتباط استرسهای روانی و اختلالات فشارخون دوران بارداری: یک مطالعه مروری

دوره 20، شماره 7، مهر 1396، صفحه 61-70

10.22038/ijogi.2017.9509

نیره اعظم حاجی خانی؛ گیتی ازگلی؛ تقی پورابراهیم؛ زینب حمزه گردشی


تأثیر مثبت توانمندی زنان بر فرزندآوری: تعداد فرزندان بیشتر در زنان شاغل

دوره 19، شماره 37، دی 1395، صفحه 51-61

10.22038/ijogi.2016.8188

فهیمه حاجی‌زاده بنده قرا؛ شراره جان نثاری؛ گیتی ازگلی؛ ملیحه نصیری


مقایسه رایحه اسانس میخک و نعناع فلفلی بر شدت درد و اضطراب مرحله اول زایمان

دوره 19، شماره 21، شهریور 1395، صفحه 1-11

10.22038/ijogi.2016.7665

گیتی ازگلی؛ شکوفه ترکاشوند؛ فاطمه صالحی مقدم؛ نسرین برومند نیا؛ فراز مجاب؛ سونیا مینویی


تبیین تجارب زیستی مادران از سازگاری با مرگ پری‌ناتال: یک مطالعه کیفی

دوره 19، شماره 20، مرداد 1395، صفحه 19-29

10.22038/ijogi.2016.7633

حمیده محدثی؛ آرام فیضی؛ گیتی ازگلی؛ کوروش ساکی؛ مرضیه ساعی قره ناز


تأثیر کرم گل ماهور بر شدت درد اپی زیاتومی در زنان نخست زا

دوره 19، شماره 7، اردیبهشت 1395، صفحه 9-17

10.22038/ijogi.2016.6968

سحر طالب؛ گیتی ازگلی؛ فراز مجاب؛ ملیحه نصیری؛ مریم اهوازی