نویسنده = نسیبه روزبه
بررسی داده های ریجستری نازایی در زوجین نابارور جنوب ایران : 2018-2022

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.73936.5802

دینا باویل؛ نسیبه روزبه؛ مریم عزیزی کوتنایی


بررسی روند رو به رشد سزارین در ایران و جهان: مقاله مروری

دوره 19، شماره 27، مهر 1395، صفحه 8-17

10.22038/ijogi.2016.7847

سکینه دادی پور؛ عبدالحسین مدنی؛ آذین علوی؛ نسیبه روزبه؛ علی صفری مرادآبادی


مروری بر گیاهان دارویی با خاصیت باروری و ضد باروری در مردان

دوره 19، شماره 13، تیر 1395، صفحه 18-32

10.22038/ijogi.2016.7278

نسیبه روزبه؛ سحر رستمی؛ فاطمه عبدی