نویسنده = ناهید لرزاده
بررسی ارتباط جنسیت جنین با سطوح -hCGβ و تستوسترون سرم مادر در حاملگی های نرمال و پره اکلامپتیک

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 14-20

ناهید لرزاده؛ شایسته صمیمی؛ مهدی بیرجندی


تاثیر تجویز فلوکسیتین روزانه در درمان اختلالات سندرم قبل از قاعدگی

دوره 9، شماره 2، مهر 1385، صفحه 39-46

ناهید لرزاده؛ سیروس کاظمی راد؛ مرضیه مؤمن نصب؛ مینا لرزاده؛ میترا صفا