نویسنده = سودابه شهیدثالث
بررسی عوامل مؤثر بر پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 19، شماره 39، اسفند 1395، صفحه 18-24

10.22038/ijogi.2017.8417

بهناز سوئیزی؛ سودابه شهیدثالث؛ غلامحسین نوفرستی؛ یاشا مخدومی؛ افسانه رضایی کلات؛ رضا جعفرزاده اصفهانی؛ سارا میرزائیان


بررسی خصوصیات بالینی سرطان پستان در زنان بالای 70 سال

دوره 19، شماره 38، بهمن 1395، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2017.8274

سودابه شهیدثالث؛ مهدی سیلانیان طوسی؛ منا جودی؛ نسیم شاهسون غربی؛ سعیده احمدی سیماب؛ مهری شاه‌آبادی