نویسنده = اکرم ثناگو
تعداد مقالات: 4
2. بررسی میزان انواع خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن در مادران باردار منطقه کلاله در سال 1393

دوره 19، شماره 39، اسفند 1395، صفحه 54-62

عابد نوری؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری؛ مریم عظیمی


4. مطالعه پدیدارشناسی تجربه یائسگی زنان ترکمن

دوره 15، شماره 35، بهمن 1391، صفحه 1-10

اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری