نویسنده = فراز مجاب
تأثیر پماد حاوی عصاره مورد، چای سبز و دارونما بر کاهش درد پرینه و بهبود زخم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه‌سوکور

دوره 26، شماره 9، آذر 1402، صفحه 51-62

10.22038/ijogi.2023.74618.5839

معصومه سیاحی؛ سارا ضیاغم؛ اعظم جهانگیری مهر؛ زهرا حاتمی‌منش؛ دکتر فراز مجاب؛ مریم نیک بینا


بررسی تأثیر پماد کندر بر شدت درد و بهبود زخم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زا

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 42-51

10.22038/ijogi.2019.13201

الهام لکی؛ شهناز ترک زهرانی؛ فراز مجاب؛ آرزو حیدری؛ مجتبی سلطانی کرمانشاهی


بررسی تأثیر عصاره مریم گلی بر علائم روحی سندرم پیش از قاعدگی

دوره 20، شماره 10، دی 1396، صفحه 84-94

10.22038/ijogi.2017.10160

رقیه عبدنژاد؛ معصومه سیمبر؛ زهره شیخان؛ فراز مجاب؛ ملیحه نصیری


بررسی تأثیر رایحه بهار نارنج بر شدت اضطراب مرحله اول زایمان

دوره 17، شماره 111، شهریور 1393، صفحه 12-19

10.22038/ijogi.2014.3277

معصومه نمازی؛ صدیقه امیرعلی اکبری؛ فراز مجاب؛ عاطفه طالبی؛ حمید علوی مجد؛ شراره جان نثاری