نویسنده = قادر درگاهی عباس‌آباد
ارزیابی حافظه فضایی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

دوره 23، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2020.16608

دکتر فاطمه رنجبر؛ دکتر فرزاد مؤذنی؛ محمد عبدی؛ حسن خشنو؛ المیرا خادمی؛ دکتر شاهرخ امیری؛ دکتر منیژه سیاح ملی؛ قادر درگاهی عباس‌آباد