نویسنده = طلعت خدیوزاده
بررسی تأثیر ماساژ اکتانی پستان بر شدت احتقان پستان

دوره 20، شماره 5، مرداد 1396، صفحه 30-38

10.22038/ijogi.2017.9078

مهسا دهقانی؛ راحله بابازاده؛ طلعت خدیوزاده؛ سیده اعظم پورحسینی؛ حبیب الله اسماعیلی


تعیین ارتباط انگیزه های فرزندآوری با ترجیحات باروری

دوره 17، شماره 114، شهریور 1393، صفحه 8-18

10.22038/ijogi.2014.3414

طلعت خدیوزاده؛ الهام ارغوانی؛ محمد تقی شاکری


ارتباط رضایت زناشویی در دوران بارداری با افسردگی پس از زایمان

دوره 13، شماره 5، آذر 1389، صفحه 37-44

10.22038/ijogi.2010.5827

فاطمه کیانی؛ طلعت خدیوزاده؛ محمد رضا سرگلزایی؛ حمیدرضا بهنام


مقایسه تأثیر وسایل داخل رحمی TCU-380A و TCUsafe-300 برحجم خون ریزی قاعدگی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 33-39

10.22038/ijogi.2006.5989

نسرین باغداری؛ صفورا فتاح؛ طلعت خدیوزاده؛ سید رضا مظلوم