نویسنده = طلعت خدیوزاده
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تأثیر ماساژ اکتانی پستان بر شدت احتقان پستان

دوره 20، شماره 5، مرداد 1396، صفحه 30-38

مهسا دهقانی؛ راحله بابازاده؛ طلعت خدیوزاده؛ سیده اعظم پورحسینی؛ حبیب الله اسماعیلی


2. مقایسه تأثیر مشاوره تلفیقی (گروهی و فردی) با مشاوره صرفاً گروهی بر آگاهی و نگرش جنسی زنان در آستانه ازدواج

دوره 20، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 77-88

سیده عادله رحمانیان؛ طلعت خدیوزاده؛ حبیب‌الله اسماعیلی


3. تعیین ارتباط انگیزه های فرزندآوری با ترجیحات باروری

دوره 17، شماره 114، شهریور 1393، صفحه 8-18

طلعت خدیوزاده؛ الهام ارغوانی؛ محمد تقی شاکری


4. مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر وب، شبیه سازی و مرسوم بر میزان ماندگاری دانش و مهارت اداره‌ خونریزی بعد از زایمان در دانشجویان مامایی

دوره 16، شماره 89، اسفند 1392، صفحه 8-14

معصومه کردی؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ سیدرضا مظلوم؛ طلعت خدیوزاده؛ فریده اخلاقی


5. مقایسه خشونت­های خانگی قبل و طی بارداری و عوامل مرتبط با آن

دوره 14، شماره 4، مهر 1390، صفحه 47-56

طلعت خدیوزاده؛ فاطمه عرفانیان


6. ارتباط رضایت زناشویی در دوران بارداری با افسردگی پس از زایمان

دوره 13، شماره 5، آذر 1389، صفحه 37-44

فاطمه کیانی؛ طلعت خدیوزاده؛ محمد رضا سرگلزایی؛ حمیدرضا بهنام


7. مقایسه تأثیر وسایل داخل رحمی TCU-380A و TCUsafe-300 برحجم خون ریزی قاعدگی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 33-39

نسرین باغداری؛ صفورا فتاح؛ طلعت خدیوزاده؛ سید رضا مظلوم