نویسنده = الهه زارعان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آزمایشات غربالگری پیش از تولد مادران باردار و مقایسه آن با کاریوتیپ جنین

دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 22-28

مجتبی بکتاشیان؛ مریم صدقی؛ منصور صالحی؛ فاطمه سادات میرلوحی؛ الهه زارعان؛ عاطفه باقرصاد؛ صادق ولیان؛ رسول سراییان؛ مجید حسین زاده


2. بررسی رابطه ویژگی های شخصیت، سبک های مقابله با استرس و سطح استرس در زنان باردار

دوره 14، شماره 5، آذر 1390، صفحه 51-59

غلامرضا نیک راهان؛ محمد باقر کجباف؛ ابوالقاسم نوری؛ الهه زارعان؛ الهام نقشینه