نویسنده = ماندانا منصور قناعی
ارزیابی عملکرد جنسی زنان طی نخستین بارداری

دوره 15، شماره 10، تیر 1391، صفحه 14-20

10.22038/ijogi.2012.5704

زهرا بستانی خالصی؛ سیده مرضیه راهبی؛ ماندانا منصور قناعی


بررسی عوامل خطر و پیامد حاملگی های دوقلویی با توجه به تفاوت وزن تولد میان دو نوزاد

دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 15-22

10.22038/ijogi.2008.5907

ماندانا منصور قناعی؛ کامبیز فرقان پرست؛ نادر اسماعیل پور


مقایسة تأثیر دو روش بیهوشی عمومی و بی حسی موضعی بر تغییرات هموگلوبین پس از سزارین

دوره 11، شماره 2، تیر 1387، صفحه 41-48

10.22038/ijogi.2008.5929

مهرانگیز زمانی؛ ماندانا منصور قناعی؛ پوران حاجیان؛ شهلا نصراللهی