نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپاندیسیت خانم باردار با تظاهرات و عوارض ناشایع کووید 19: گزارش مورد [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 106-111]
 • آپگار مقایسه اثر فنیل‌افرین و افدرین بر نوزاد در درمان هیپوتانسیون ناشی از بی‌حسی نخاعی در زنان باردار کاندید سزارین [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 7-18]
 • آپگار مقایسه پیامدهای مادر و نوزاد حین زایمان واژینال و سزارین با بیهوشی عمومی و نخاعی- مطالعه گذشته‌نگر [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 15-23]
 • آدیپونکتین بررسی نقش هورمون آدیپونکتین و نسفاتین-1 در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 75-88]
 • آیریزین تأثیر دو هفته تمرین تناوبی سرعتی همراه با مصرف مکمل امگا-3 بر سطوح سرمی آیریزین، BDNF و نیمرخ لیپیدی دختران دارای اضافه وزن [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 72-81]
 • آیریزین مقایسه برخی از عوامل آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی زنان سالمند دیابتی و غیردیابتی دارای اضافه‌وزن [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 25-34]
 • آستراگالوس فاسیکولیفولیوس (انزروت) تأثیر ژل حاوی عصاره گیاه انزروت بر شدت درد اپی‌زیاتومی در زنان نخستزا: کارآزمایی بالینی سه‌سوکور [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 52-60]
 • آگاهی بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شهر سبزوار در خصوص قرنطینه خانگی جهت پیشگیری از بیماری کرونا ویروس [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 49-57]
 • آلودگی هوا ارتباط بین آلودگی هوا و پرهاکلامپسی با فشار خون بارداری: یک مطالعه مرور سیستماتیک [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 95-107]
 • آمادگی جسمانی مقایسه برخی از عوامل آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی زنان سالمند دیابتی و غیردیابتی دارای اضافه‌وزن [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 25-34]
 • آمفیزم زیرجلدی پارگی تراشه به‌دنبال لولهگذاری بعد از جراحی سزارین، معرفی بیمار [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 98-103]
 • آموزش‌های دوران بارداری بررسی تأثیر اجرای برنامه کلاس‌های آمادگی زایمان مبتنی بر دستورالعمل کشوری بر ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 58-68]
 • آنتاگونیست آزادکننده گنادوتروپین نتایج بارداری به‌روش لقاح خارج رحمی در تحریک با آگونیست آزاد کننده گنادوتروپین، گنادوتروپین جفتی انسان و یا گنادوتروپین جفتی انسان به همراه آگونیست آزادکننده گنادوتروپین در زنان نابارور؛ کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 1-7]
 • آنتی‌بادی بررسی ارتباط تیتر IgG و IgA آنتیبادی کلامیدیا تراکوماتیس و انسداد لولهای در زنان نازا و مقایسه تیتر آنتیبادی با زنان نرمال [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 9-14]
 • آنتی­ژن اختصاصی پروستات بررسی سطوح آنتیژن اختصاصی پروستات در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 102-111]
 • آندومتر مقایسه اثر داروهای لتروزول و رالوکسیفن بر سلول‌های استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 26-34]
 • آندومتر بررسی ارتباط بین سطح پروژسترون سرم روز قبل تجویز شیاف پروژسترون با میزان حاملگی در سیکل‌های انتقال جنین [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 6-12]
 • آندومتریوز مقایسه میزان عود آندومتریوما بعد از لاپاراسکوپی در دو روش سیستکتومی دوطرفه و سیستکتومی یک‌طرفه به همراه درناژ تخمدان مقابل [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 19-25]
 • آندومتریوما جایگاه جراحی در درمان بیماران نابارور مبتلا به اندومتریوز در گایدلاین‌ها: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 75-86]
 • آنزیم‌های کبدی تأثیر 5 ماه ورزش ایروبیک با شدت کم تا متوسط بر سطوح سرمی آنزیم‌های کبدی زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت ‌بالینی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 69-78]

ا

 • ابزار داخل رحمی مسی تغییرات وزن 18-12 ماه پس از استفاده از DMPA و IUD: یک مطالعه کوهورت گذشتهنگر [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 39-46]
 • اپی­زیاتومی تأثیر عصاره هیدروالکلی میخک بر شدت درد زخم اپی‌زیاتومی زنان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 82-90]
 • اپی­زیاتومی تأثیر ژل حاوی عصاره گیاه انزروت بر شدت درد اپی‌زیاتومی در زنان نخستزا: کارآزمایی بالینی سه‌سوکور [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 52-60]
 • اپی‌زیاتومی بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر بهبود زخم اپی‌زیاتومی در ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 79-94]
 • اپی‌زیاتومی تأثیر کرم گل راعی بر ترمیم زخم پرینه در زنان نخست‌زا [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 61-69]
 • اپلین-36 بررسی ارتباط سطح سرمی اپلین-36 با شاخص‌های آنتروپومتریک 24-18 ماه بعد از زایمان مادر: یک مطالعه مورد-شاهدی لانه‌گزیده [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 48-57]
 • اتیولوژی علل مرگ‌های مادری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با رویکرد ICD-MM در سال‌های 97-1390 [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 35-45]
 • اختلالات جفت هماچوری آشکار، تظاهر نادری از پلاسنتا پرکرتا: گزارش یک مورد [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 98-101]
 • اختلالات خواب بررسی فراوانی اختلال خواب و عوامل فردی مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1398 [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 25-32]
 • اختلال عملکرد جنسی اثر گیاه ختمی بر عملکرد جنسی زنان یائسه: کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 24-32]
 • اختلال عملکرد شناختی ارزیابی حافظه فضایی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 1-9]
 • اخلاق پیوند رحم از منظر اصول اخلاق زیستی: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 76-98]
 • اخلاق حرفه‌ای بررسی و مقایسه سطح اخلاق حرفهای دانشجویان پزشکی در مقاطع کارآموزی و کارورزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 15-23]
 • اخلاق زیستی پیوند رحم از منظر اصول اخلاق زیستی: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 76-98]
 • ایران بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر بهبود زخم اپی‌زیاتومی در ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 79-94]
 • ایران بررسی تولیدات علمی حوزه موضوعی سقط جنین در بین کشورهای سازمان همکاری اسلامی طی سال‌های 2018-1973 [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 8-21]
 • ایران بررسی ارتباط طول مدت شیردهی با سرطان آندومتر: یک مطالعه مورد شاهدی [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 58-65]
 • ایران بررسی ارتباط تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت و اضافه وزن باقی‌مانده پس از زایمان در ایران بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت: یک مطالعه مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 87-106]
 • ایران بررسی و مقایسه سطح اخلاق حرفهای دانشجویان پزشکی در مقاطع کارآموزی و کارورزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 15-23]
 • ارگاسم بررسی تأثیر ترکیب گیاهی (جفت بلوط، پوست انار و تخم شنبلیله) بر رضایت جنسی زنان سنین باروری [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 24-33]
 • ایروبیک تأثیر 5 ماه ورزش ایروبیک با شدت کم تا متوسط بر سطوح سرمی آنزیم‌های کبدی زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت ‌بالینی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 69-78]
 • اسپرماتوژنز ارزیابی بیان ژن miR-378 و اندازه‌گیری سطح پلاسمایی کوآنزیم Q10 در مردان نابارور با الگوی اسپرماتوژنز نرمال [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 70-75]
 • اسپلنکتومی گزارش یک مورد توده لگنی با تشخیص نهایی طحال فرعی خود‌به‌خود کاشته شده در بیماری با سابقه اسپلنکتومی [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 120-125]
 • استریای حاملگی بررسی تأثیر ژل آلوئه‌ورا در پیشگیری از استریای حاملگی [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 41-50]
 • استرپتوکوک گروه B بررسی شیوع استرپتوکوک گروه B در زنان باردار 34-24 هفته، با علائم زایمان زودرس با و بدون پارگی کیسه آب [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 19-24]
 • استرس مقایسه استرس پس از سانحه بعد از عمل هیسترکتومی در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1398 [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 43-51]
 • استرس اکسیداتیو اثر هشت هفته تمرین ورزشی تناوبی بر شاخصهای استرس اکسیداتیو زنان با زایمان زودرس پس از جراحی گرافت عروق کرونری: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 1-8]
 • استفراغ بررسی ارتباط تهوع و استفراغ بارداری و درد کمربند لگنی [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 35-41]
 • استئوکلسین غیرکربوکسیله تأثیر شش هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی استئوکلسین غیرکربوکسیله، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی دختران دارای اضافه وزن: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 57-66]
 • اسفناج آبی اثرات درمانی عصاره آبی- الکلی برگ اسفناج آبی در مقابل سمیت ناشی از مصرف بوسولفان بر پارامترهای باروری در موش صحرایی نر؛ یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 17-28]
 • اسلاید تماسی بررسی ارزش تشخیصی دو روش برش انجمادی و اسلاید تماسی جهت افتراق بافت‌های خوش‌خیم و بدخیم تخمدان حین عمل جراحی [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 22-28]
 • اصول اخلاق زیستی پیوند رحم از منظر اصول اخلاق زیستی: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 76-98]
 • اضافه وزن تأثیر 12 هفته پیاده‌روی بر میزان وزن‌گیری و فشارخون زنان باردار دارای اضافه وزن [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 34-42]
 • اضافه‌ وزن تأثیر شش هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی استئوکلسین غیرکربوکسیله، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی دختران دارای اضافه وزن: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 57-66]
 • اضافه وزن باقی‌مانده پس از زایمان بررسی ارتباط تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت و اضافه وزن باقی‌مانده پس از زایمان در ایران بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت: یک مطالعه مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 87-106]
 • اضطراب میزان اضطراب ناشی از کرونا ویروس جدید (کووید 19) در بیماران مبتلا به سرطان پستان در زمان پاندمی کرونا [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 8-17]
 • اضطراب بررسی رابطه حمایت اجتماعی با اضطراب ناشی از همه‌گیری کووید-19 در زنان باردار [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 9-17]
 • افدرین مقایسه اثر فنیل‌افرین و افدرین بر نوزاد در درمان هیپوتانسیون ناشی از بی‌حسی نخاعی در زنان باردار کاندید سزارین [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 7-18]
 • افدرین مقایسه اندانسترون و افدرین در پیشگیری از افت فشارخون پس از بی‌حسی نخاعی در زنان کاندید سزارین انتخابی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 9-16]
 • افزایش وزن تغییرات وزن 18-12 ماه پس از استفاده از DMPA و IUD: یک مطالعه کوهورت گذشتهنگر [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 39-46]
 • انار بررسی تأثیر ترکیب گیاهی (جفت بلوط، پوست انار و تخم شنبلیله) بر رضایت جنسی زنان سنین باروری [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 24-33]
 • انتقال جنین بررسی ارتباط بین سطح پروژسترون سرم روز قبل تجویز شیاف پروژسترون با میزان حاملگی در سیکل‌های انتقال جنین [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 6-12]
 • اندانسترون مقایسه اندانسترون و افدرین در پیشگیری از افت فشارخون پس از بی‌حسی نخاعی در زنان کاندید سزارین انتخابی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 9-16]
 • اندوانسترون تأثیر تجویز وریدی اندوانسترون در پیشگیری از لرز ناشی از بیهوشی در جراحیهای زنان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 8-14]
 • اندومتریوز تأثیر جراحی اندومتریوما با سایز 4 سانتی‌متر و بزرگ‌تر بر میزان بارداری زنان نازا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 10-17]
 • اندومتریوز جایگاه جراحی در درمان بیماران نابارور مبتلا به اندومتریوز در گایدلاین‌ها: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 75-86]
 • اندومتریوز اثر یک دوره تمرینات شنا و مصرف ویتامین E بر فعالیت کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز و سطوح مالوندی آلدئید در بافت تخمدان موش‌های مدل اندومتریوز [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 43-51]
 • اندومتریوما تأثیر جراحی اندومتریوما با سایز 4 سانتی‌متر و بزرگ‌تر بر میزان بارداری زنان نازا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 10-17]
 • انعقاد بررسی تأثیر سولفات منیزیم بر وضعیت انعقادی خون در مادران باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 1-5]
 • اهداکننده رضایت اهداکنندگان از اهدای تخمک و تمایل به اهدای مجدد: یک مقاله مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 85-94]
 • اهدای مجدد رضایت اهداکنندگان از اهدای تخمک و تمایل به اهدای مجدد: یک مقاله مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 85-94]
 • اوریکلوتراپی مقایسه اثر رفلکسولوژی پا با اوریکلوتراپی بر درد بعد از سزارین انتخابی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 67-78]

ب

 • بارداری بررسی فراوانی اختلال خواب و عوامل فردی مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1398 [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 25-32]
 • بارداری بررسی تأثیر اجرای برنامه کلاس‌های آمادگی زایمان مبتنی بر دستورالعمل کشوری بر ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 58-68]
 • بارداری ارزیابی سواد سلامت دهان و رفتار بهداشتی دهان و دندان در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب استان کرمان [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 39-49]
 • بارداری تأثیر جراحی اندومتریوما با سایز 4 سانتی‌متر و بزرگ‌تر بر میزان بارداری زنان نازا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 10-17]
 • بارداری بررسی ارتباط تهوع و استفراغ بارداری و درد کمربند لگنی [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 35-41]
 • بارداری تأثیر دو روش غوطه‌ورسازی پا در آب سرد و گرم بر کیفیت خواب زنان باردار مبتلا به سندرم پای بیقرار [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 51-60]
 • بارداری بررسی چهار هفته تمرینات بدنی در آب بر شدت کمردرد زنان باردار با سابقه قبلی کمردرد بارداری: یک کارآزمایی بالینی شاهد‌دار تصادفی شده [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 1-7]
 • بارداری سرطان پستان وابسته به حاملگی: یافته های ماموگرافیک و سونوگرافیک [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 18-29]
 • بارداری بررسی ارتباط گروه خونی و RH زوجین با بروز سقط در زنان سنین باروری: یک مطالعه مورد- شاهدی [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 17-26]
 • بارداری پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار با تشخیص کووید-19 در بیمارستان امیرالمومنین از اسفند 1398 لغایت اردیبهشت 1399 [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 35-42]
 • بارداری ارتباط بین آلودگی هوا و پرهاکلامپسی با فشار خون بارداری: یک مطالعه مرور سیستماتیک [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 95-107]
 • بارداری بررسی رابطه حمایت اجتماعی با اضطراب ناشی از همه‌گیری کووید-19 در زنان باردار [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 9-17]
 • بارداری تأثیر 12 هفته پیاده‌روی بر میزان وزن‌گیری و فشارخون زنان باردار دارای اضافه وزن [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 34-42]
 • بارداری بررسی تأثیر سولفات منیزیم بر وضعیت انعقادی خون در مادران باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 1-5]
 • بارداری حاملگی موفق در رحم دی‌دلفیس: گزارش موردی [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 102-107]
 • بارِ گلیسمی بررسی ارتباط نمایه و بارِ گلیسمی رژیم غذایی با سطح لیپیدهای سرم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 54-61]
 • باروری اثرات درمانی عصاره آبی- الکلی برگ اسفناج آبی در مقابل سمیت ناشی از مصرف بوسولفان بر پارامترهای باروری در موش صحرایی نر؛ یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 17-28]
 • بانداژ کشی بررسی اثرات فیزیوتراپی با و بدون باند کشی در پیشگیری از ترومبوز ورید عمقی در زنان کاندید هیسترکتومی به روش توتال ابدومینال: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 1-8]
 • بیان ژن مطالعه بیان ژن BATF2 در نمونه‌های سرطان پستان و همراهی آن با فاکتورهای بالینی و میزان بقای بیماران [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 42-50]
 • باور ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرش و باور ماماها به زایمان فیزیولوژیک [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 76-87]
 • بی‌حسی اسپاینال تأثیر موسیقی‌درمانی بر خونریزی حین عمل بیماران تحت عمل سزارین با بی‌حسی اسپاینال [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 27-34]
 • بی‌حسی نخاعی مقایسه اثر فنیل‌افرین و افدرین بر نوزاد در درمان هیپوتانسیون ناشی از بی‌حسی نخاعی در زنان باردار کاندید سزارین [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 7-18]
 • بی‌حسی نخاعی مقایسه پیامدهای مادر و نوزاد حین زایمان واژینال و سزارین با بیهوشی عمومی و نخاعی- مطالعه گذشته‌نگر [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 15-23]
 • برداشتن کیست جایگاه جراحی در درمان بیماران نابارور مبتلا به اندومتریوز در گایدلاین‌ها: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 75-86]
 • برش انجمادی بررسی ارزش تشخیصی دو روش برش انجمادی و اسلاید تماسی جهت افتراق بافت‌های خوش‌خیم و بدخیم تخمدان حین عمل جراحی [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 22-28]
 • برش کلاسیک رحم ارزیابی عوارض مادری و جنینی در زایمان طبیعی بعد از سزارین [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 1-7]
 • بره­موم مقایسه تأثیر ژل واژینال حاوی عصاره بره‌موم و قرص خوراکی مترونیدازول بر دیسپارونیا در زنان مبتلا به تریکومونیازیس شهر اصفهان در سال 1398 [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 76-85]
 • بیشاپ اسکور بررسی تأثیر سولفات منیزیم موضعی در فاز نهفته بر بیشاپ اسکور و طول مدت فاز نهفته در زنان نخست‌زا [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 42-49]
 • بعد از زایمان بررسی تأثیر اجرای برنامه کلاس‌های آمادگی زایمان مبتنی بر دستورالعمل کشوری بر ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 58-68]
 • بقاء مطالعه بیان ژن BATF2 در نمونه‌های سرطان پستان و همراهی آن با فاکتورهای بالینی و میزان بقای بیماران [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 42-50]
 • بلوط بررسی تأثیر ترکیب گیاهی (جفت بلوط، پوست انار و تخم شنبلیله) بر رضایت جنسی زنان سنین باروری [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 24-33]
 • بیماری تروفوبلاستیک بارداری بررسی ارتباط سطوح ویتامین‌ها با سابقه مول هیداتیفرم در زنان: مطالعه مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 95-104]
 • بیماری‌های واگیردار بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شهر سبزوار در خصوص قرنطینه خانگی جهت پیشگیری از بیماری کرونا ویروس [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 49-57]
 • بهبود بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر بهبود زخم اپی‌زیاتومی در ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 79-94]
 • بهبود بررسی مقایسه‌ای تأثیر کرم حاوی عصاره چای سبز و محلول پدوفیلین بر روند کاهش ضایعات زگیل تناسلی [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 33-40]
 • بهبود زخم بررسی مقایسه‌ای نقش روی در بهبودی زخم پس از جراحی هیسترکتومی شکمی در زنان مبتلا به سرطان و بدون سرطان و ارتباط آن با شاخصهای آنتروپومتریک زنان مراجعه کننده به بیمارستانهای سطح شهر تبریز: مطالعه مورد- شاهدی [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 24-30]
 • بهداشت باروری تأثیر دو روش غوطه‌ورسازی پا در آب سرد و گرم بر کیفیت خواب زنان باردار مبتلا به سندرم پای بیقرار [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 51-60]
 • بهداشت خواب تأثیر دو روش غوطه‌ورسازی پا در آب سرد و گرم بر کیفیت خواب زنان باردار مبتلا به سندرم پای بیقرار [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 51-60]
 • بیهوشی عمومی تأثیر تجویز وریدی اندوانسترون در پیشگیری از لرز ناشی از بیهوشی در جراحیهای زنان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 8-14]
 • بیهوشی عمومی مقایسه پیامدهای مادر و نوزاد حین زایمان واژینال و سزارین با بیهوشی عمومی و نخاعی- مطالعه گذشته‌نگر [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 15-23]
 • بیوپسی پستان بررسی نتایج پاتولوژیک حاصل از بیوپسی استریوتاکسیک میکروکلسیفیکاسیون های دارای نمای مشکوک به بدخیمی در ماموگرافی پستان [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 43-50]
 • بوسولفان اثرات درمانی عصاره آبی- الکلی برگ اسفناج آبی در مقابل سمیت ناشی از مصرف بوسولفان بر پارامترهای باروری در موش صحرایی نر؛ یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 17-28]
 • بومادران بررسی تأثیر کپسول گیاه بومادران بر میزان و مدت خونریزی قاعدگی در زنان مبتلا به منوراژی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 67-77]

پ

 • پاپ‌اسمیر مقایسه تست پاپیلومای ویروس انسانی (HPV) با پاپ‌اسمیر در غربالگری سرطان دهانه رحم: مطالعه فرامروری [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 88-96]
 • پاپیلوما ویروس انسانی ارتباط پاپیلوما ویروس انسانی و سرطان پستان در زنان مبتلا به این سرطان در استان خوزستان [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 66-74]
 • پیاده‌روی تأثیر 12 هفته پیاده‌روی بر میزان وزن‌گیری و فشارخون زنان باردار دارای اضافه وزن [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 34-42]
 • پارگی تراشه پارگی تراشه به‌دنبال لولهگذاری بعد از جراحی سزارین، معرفی بیمار [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 98-103]
 • پارگی زودرس پرده جنینی ارتباط سطح ویتامین D مادر با پارگی زودرس پرده‌های جنینی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 33-39]
 • پارگی زودرس کیسه آب گزارش یک مورد هیسترکتومی همراه با جنین در بیمار مبتلا به رحم فیبروماتوز و پارگی زودرس کیسه آب [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 105-110]
 • پارگی کیسه آب بررسی شیوع استرپتوکوک گروه B در زنان باردار 34-24 هفته، با علائم زایمان زودرس با و بدون پارگی کیسه آب [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 19-24]
 • پیامد تأثیر جراحی اندومتریوما با سایز 4 سانتی‌متر و بزرگ‌تر بر میزان بارداری زنان نازا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 10-17]
 • پیامدهای مادری پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار با تشخیص کووید-19 در بیمارستان امیرالمومنین از اسفند 1398 لغایت اردیبهشت 1399 [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 35-42]
 • پانکراتیت حاد پانکراتیت حاد در بارداری: گزارش مورد [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 99-104]
 • پدران روانسنجی "پرسشنامه سندرم کووید برنان" در پدران در انتظار فرزند [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 47-58]
 • پرده‌های جنینی ارتباط سطح ویتامین D مادر با پارگی زودرس پرده‌های جنینی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 33-39]
 • پرستاری بیمار محور بررسی کیفیت ارائه مراقبت بیمار محور از دیدگاه مددجویان ناباروری در مراکز کمک باروری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 51-59]
 • پرسشنامه ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرش و باور ماماها به زایمان فیزیولوژیک [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 76-87]
 • پرفوراسیون سکوم گزارش یک مورد پرفوراسیون سکوم ناشی از سندرم اوجیلوی به‌دنبال سزارین [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 109-112]
 • پرینه بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر بهبود زخم اپی‌زیاتومی در ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 79-94]
 • پره‌اکلامپسی مهم‌ترین عوامل بستری مادران باردار آسیایی در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 88-101]
 • پره‌اکلامپسی مقایسه سطح بیان LncRNA TERRA و طول تلومر در نمونه جفت زنان مبتلا به پرهاکلامپسی و سالم [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 9-18]
 • پره‌اکلامپسی مقایسه نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و نسبت پلاکت به لنفوسیت در پره‌اکلامپسی با بارداری نرمال: مطالعه مورد- شاهدی [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 61-68]
 • پره‌اکلامپسی ارتباط بین آلودگی هوا و پرهاکلامپسی با فشار خون بارداری: یک مطالعه مرور سیستماتیک [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 95-107]
 • پره‌اکلامپسی بررسی تأثیر سولفات منیزیم بر وضعیت انعقادی خون در مادران باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 1-5]
 • پره‌دیابت تأثیر کپسول پروبیوتیک بر پیشگیری از دیابت بارداری در زنان باردار پره‌دیابتیک پرخطر [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 57-66]
 • پره‌منوپاز بررسی رابطه ابتلاء به سرطان پستان با افزایش هورمون پرولاکتین و میزان TSH در زنان منوپوز و پره‌منوپوز: یک مطالعه مورد شاهدی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 88-96]
 • پروبیوتیک تأثیر کپسول پروبیوتیک بر پیشگیری از دیابت بارداری در زنان باردار پره‌دیابتیک پرخطر [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 57-66]
 • پروتئین واکنشگر سی تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف گل گاوزبان بر پروتئین واکنشگر C و فریتین سرم زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 79-87]
 • پروژسترون بررسی ارتباط بین سطح پروژسترون سرم روز قبل تجویز شیاف پروژسترون با میزان حاملگی در سیکل‌های انتقال جنین [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 6-12]
 • پروژستین مقایسه اثرات قرص‌های اتیسترون و کنتراسمین بر یافته‌های بالینی و بیوشیمیایی هیپرآندروژنیسم و پارامترهای متابولیک بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 29-42]
 • پرولاکتین بررسی رابطه ابتلاء به سرطان پستان با افزایش هورمون پرولاکتین و میزان TSH در زنان منوپوز و پره‌منوپوز: یک مطالعه مورد شاهدی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 88-96]
 • پزشکی بررسی و مقایسه سطح اخلاق حرفهای دانشجویان پزشکی در مقاطع کارآموزی و کارورزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 15-23]
 • پس از سانحه مقایسه استرس پس از سانحه بعد از عمل هیسترکتومی در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1398 [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 43-51]
 • پستان بررسی خصوصیات دموگرافیکی و شاخص توده بدنی در زنان مبتلا به فیبروآدنوم پستان و مقایسه آن با زنان سالم مراجعه‌کننده به کلینیک خاتم‌الانبیاء جهرم در سال 1398 [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 1-8]
 • پیش‌بینی بررسی دقت MRI و سونوگرافی در تشخیص پلاسنتا آکرتا در زنان مستعد مراجعه کننده به بیمارستانهای زنان سطح شهر تبریز [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 1-7]
 • پیشگیری تأثیر کپسول پروبیوتیک بر پیشگیری از دیابت بارداری در زنان باردار پره‌دیابتیک پرخطر [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 57-66]
 • پیشگیری از بارداری تغییرات وزن 18-12 ماه پس از استفاده از DMPA و IUD: یک مطالعه کوهورت گذشتهنگر [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 39-46]
 • پک گرم مقایسه تأثیر کمربند مادون قرمز و کیسه آب گرم بر طول مدت مرحله اول زایمان در زنان نخست‌زا، یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 82-95]
 • پلاسنتا آکرتا بررسی دقت MRI و سونوگرافی در تشخیص پلاسنتا آکرتا در زنان مستعد مراجعه کننده به بیمارستانهای زنان سطح شهر تبریز [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 1-7]
 • پلاکت بررسی تأثیر سولفات منیزیم بر وضعیت انعقادی خون در مادران باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 1-5]
 • پلی‌مورفیسم آنالیز پلی‌مورفیسمهای ژنهای ترومبوفیلی به ‌عنوان یک فاکتور خطر سقط جنین: یک مطالعه مقطعی- توصیفی [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 39-44]
 • پلی‌مورفیسم بررسی همراهی پلیمورفیسم rs4648551 ژن P73 در زنان ایرانی مبتلا به سقط مکرر با دلایل ناشناخته [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 69-77]
 • پلی‌مورفیسم rs2249863 و rs1233334 مطالعه همراهی پلی‌مورفیسم‌های rs2249863 و rs1233334 بالادست ژن HLA-G با سقط مکرر در جمعیت زنان شمال غرب ایران در بازه زمانی 1397 الی 1398 [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 52-60]
 • پماد ریکاو بررسی تأثیر پماد ریکاو بر درد در مادران مستعد عفونت برش سزارین [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 68-75]
 • پنوموتوراکس پارگی تراشه به‌دنبال لولهگذاری بعد از جراحی سزارین، معرفی بیمار [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 98-103]
 • پنومومدیاستن پارگی تراشه به‌دنبال لولهگذاری بعد از جراحی سزارین، معرفی بیمار [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 98-103]
 • پیوند رحم پیوند رحم از منظر اصول اخلاق زیستی: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 76-98]

ت

 • تاموکسیفن بروز ژن PTEN و مقاومت به درمان با تاموکسیفن در بیماران سرطان پستان با گیرنده استروئیدی مثبت، یک مطالعه مقطعی طی سال 95-1385 [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 9-19]
 • تحریک تخمک‌گذاری نتایج بارداری به‌روش لقاح خارج رحمی در تحریک با آگونیست آزاد کننده گنادوتروپین، گنادوتروپین جفتی انسان و یا گنادوتروپین جفتی انسان به همراه آگونیست آزادکننده گنادوتروپین در زنان نابارور؛ کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 1-7]
 • تخمدان افزایش سطح CA125 در توده فیبرومای تخمدان: گزارش مورد [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 112-115]
 • تخمک رضایت اهداکنندگان از اهدای تخمک و تمایل به اهدای مجدد: یک مقاله مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 85-94]
 • تربت‌جام مقایسه گونه‌های کاندیدا در مبتلایان به واژینیت کاندیدایی در تربت‌جام و ارتباط آن با دیابت [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 60-67]
 • ترس بررسی تأثیر اجرای برنامه کلاس‌های آمادگی زایمان مبتنی بر دستورالعمل کشوری بر ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 58-68]
 • تریکومونیازیس مقایسه تأثیر ژل واژینال حاوی عصاره بره‌موم و قرص خوراکی مترونیدازول بر دیسپارونیا در زنان مبتلا به تریکومونیازیس شهر اصفهان در سال 1398 [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 76-85]
 • تریکوموناس ­واژینالیس مقایسه تأثیر ژل واژینال حاوی عصاره بره‌موم و قرص خوراکی مترونیدازول بر دیسپارونیا در زنان مبتلا به تریکومونیازیس شهر اصفهان در سال 1398 [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 76-85]
 • ترمیم زخم تأثیر کرم گل راعی بر ترمیم زخم پرینه در زنان نخست‌زا [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 61-69]
 • تروما بررسی علل خشونت خانگی در زنان باردار مراجعه کننده به اورژانس مصدومین مشهد [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 26-32]
 • ترومبوز ورید عمقی بررسی اثرات فیزیوتراپی با و بدون باند کشی در پیشگیری از ترومبوز ورید عمقی در زنان کاندید هیسترکتومی به روش توتال ابدومینال: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 1-8]
 • تست تحمل گلوکز 75 گرمی تعیین اعتبار هموگلوبین گلیکوزیله قبل از هفته 20 حاملگی در پیشگویی دیابت بارداری [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 1-8]
 • تست همزمان (co test) مقایسه تست پاپیلومای ویروس انسانی (HPV) با پاپ‌اسمیر در غربالگری سرطان دهانه رحم: مطالعه فرامروری [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 88-96]
 • تشخیص بررسی دقت MRI و سونوگرافی در تشخیص پلاسنتا آکرتا در زنان مستعد مراجعه کننده به بیمارستانهای زنان سطح شهر تبریز [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 1-7]
 • تشخیص حین عمل جراحی بررسی ارزش تشخیصی دو روش برش انجمادی و اسلاید تماسی جهت افتراق بافت‌های خوش‌خیم و بدخیم تخمدان حین عمل جراحی [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 22-28]
 • تصمیم‌یار تصمیم‌گیری اشتراکی پیرامون نوع زایمان بعد از سزارین: مطالعه مروری [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 89-97]
 • تصمیم‌گیری اشتراکی تصمیم‌گیری اشتراکی پیرامون نوع زایمان بعد از سزارین: مطالعه مروری [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 89-97]
 • تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی گزارش موردی از رحم دی‌دلفیس با انسداد طرف راست سرویکس به‌دلیل وجود سپتوم عرضی واژن [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 110-114]
 • تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت بررسی ارتباط تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت و اضافه وزن باقی‌مانده پس از زایمان در ایران بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت: یک مطالعه مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 87-106]
 • تغذیه تأثیر کاربرد تدابیر تغذیه ای طب سنتی ایرانی بر کیفیت زندگی زنان در دوران یائسگی [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 67-75]
 • تمرینات بدنی در آب بررسی چهار هفته تمرینات بدنی در آب بر شدت کمردرد زنان باردار با سابقه قبلی کمردرد بارداری: یک کارآزمایی بالینی شاهد‌دار تصادفی شده [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 1-7]
 • تمرین ترکیبی تأثیر تمرینات مقاومتی- اینتروال با دو شدت متفاوت بر سیتوکراتین 18 و برخی شاخص های عملکردی در زنان مبتلا به کبد چرب [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 68-81]
 • تمرین تناوبی اثر هشت هفته تمرین ورزشی تناوبی بر شاخصهای استرس اکسیداتیو زنان با زایمان زودرس پس از جراحی گرافت عروق کرونری: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 1-8]
 • تمرین تناوبی شدید تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف گل گاوزبان بر پروتئین واکنشگر C و فریتین سرم زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 79-87]
 • تمرین تناوبی شدید تأثیر شش هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی استئوکلسین غیرکربوکسیله، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی دختران دارای اضافه وزن: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 57-66]
 • تمرین سرعتی اینتروال تأثیر دو هفته تمرین تناوبی سرعتی همراه با مصرف مکمل امگا-3 بر سطوح سرمی آیریزین، BDNF و نیمرخ لیپیدی دختران دارای اضافه وزن [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 72-81]
 • تمرین مقاومتی تأثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاق [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 20-29]
 • تمرین مقاومتی تأثیر تمرینات مقاومتی با دو حجم متفاوت بر روی سطح سرمی عامل رشدی فیبروبلاست ـ 21، درصد چربی بدن و تحرک‌پذیری زنان سالمند چاق [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 61-71]
 • تمرین هوازی تأثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاق [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 20-29]
 • تمرین ورزشی هوازی تأثیر 5 ماه ورزش ایروبیک با شدت کم تا متوسط بر سطوح سرمی آنزیم‌های کبدی زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت ‌بالینی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 69-78]
 • تهوع بررسی ارتباط تهوع و استفراغ بارداری و درد کمربند لگنی [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 35-41]
 • توانبخشی بررسی تأثیر هشت هفته تمرین کششی بر درد و مشکلات کمربند شانه‌ای در زنان ماستکتومی شده: کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 8-16]
 • توتال ابدومینال هیسترکتومی بررسی اثرات فیزیوتراپی با و بدون باند کشی در پیشگیری از ترومبوز ورید عمقی در زنان کاندید هیسترکتومی به روش توتال ابدومینال: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 1-8]
 • توده لگنی گزارش یک مورد لنفوم نان هوچکین اولیه تخمدان [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 108-112]
 • تولیدات علمی بررسی تولیدات علمی حوزه موضوعی سقط جنین در بین کشورهای سازمان همکاری اسلامی طی سال‌های 2018-1973 [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 8-21]
 • تومور تروفوبلاستیک اپی‌تلوئید تومور تروفوبلاستیک اپی‌تلوئید با متاستاز به گره‌های لنفاوی: گزارش موردی [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 99-105]
 • تومور جایگاه جفت تومور تروفوبلاستیک اپی‌تلوئید با متاستاز به گره‌های لنفاوی: گزارش موردی [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 99-105]

ج

 • جایگاه سر جنین بررسی توافق تشخیصی در خصوص جایگاه سر جنین بین جایگاه‌سنج و معاینه بالینی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 1-6]
 • جراحی لاپاروسکوپیک جایگاه جراحی در درمان بیماران نابارور مبتلا به اندومتریوز در گایدلاین‌ها: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 75-86]
 • جراحی­های زنان تأثیر تجویز وریدی اندوانسترون در پیشگیری از لرز ناشی از بیهوشی در جراحیهای زنان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 8-14]
 • جفت پرکرتا هماچوری آشکار، تظاهر نادری از پلاسنتا پرکرتا: گزارش یک مورد [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 98-101]

چ

 • چاقی تأثیر تمرینات مقاومتی با دو حجم متفاوت بر روی سطح سرمی عامل رشدی فیبروبلاست ـ 21، درصد چربی بدن و تحرک‌پذیری زنان سالمند چاق [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 61-71]
 • چربی­های خون تأثیر دو هفته تمرین تناوبی سرعتی همراه با مصرف مکمل امگا-3 بر سطوح سرمی آیریزین، BDNF و نیمرخ لیپیدی دختران دارای اضافه وزن [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 72-81]
 • چند‌‌‌‌شکلی تک‌نوکلئوتیدی بررسی همراهی پلیمورفیسم rs4648551 ژن P73 در زنان ایرانی مبتلا به سقط مکرر با دلایل ناشناخته [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 69-77]
 • چند‌‌‌‌شکلی تک‌نوکلئوتیدی بررسی همراهی بین پلی‌مورفیسمhas-miR-125 rs12976445 در استعداد ابتلاء به سقط مکرر با دلایل ناشناخته در زنان ایرانی [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 37-48]

ح

 • حافظه فضایی ارزیابی حافظه فضایی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 1-9]
 • حاملگی پانکراتیت حاد در بارداری: گزارش مورد [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 99-104]
 • حاملگی بررسی عوامل خطر و علائم بالینی مول هیداتیفرم در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله روحانی بابل: 1390-1396 [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 31-38]
 • حاملگی گزارش یک مورد: گزش عنکبوت بیوه سیاه در یک خانم باردار [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 109-113]
 • حاملگی خارج رحمی گزارش یک مورد حاملگی اکتوپیک در شاخ فرعی غیر ارتباطی رحم تک‌شاخ [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 97-100]
 • حمایت اجتماعی بررسی رابطه حمایت اجتماعی با اضطراب ناشی از همه‌گیری کووید-19 در زنان باردار [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 9-17]
 • حوادث تهدید کننده حیات بررسی شیوع و عوامل مرتبط با عوارض شدید مادری (مادران نزدیک به مرگ) در اهواز، سال 1395 [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 78-87]

خ

 • ختمی اثر گیاه ختمی بر عملکرد جنسی زنان یائسه: کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 24-32]
 • خشونت خانگی بررسی علل خشونت خانگی در زنان باردار مراجعه کننده به اورژانس مصدومین مشهد [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 26-32]
 • خواب بررسی فراوانی اختلال خواب و عوامل فردی مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1398 [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 25-32]
 • خونریزی مهم‌ترین عوامل بستری مادران باردار آسیایی در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 88-101]
 • خونریزی تأثیر موسیقی‌درمانی بر خونریزی حین عمل بیماران تحت عمل سزارین با بی‌حسی اسپاینال [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 27-34]
 • خونریزی رحمی گزارش یک مورد لنفوم نان هوچکین اولیه تخمدان [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 108-112]

د

 • دیابت مقایسه گونه‌های کاندیدا در مبتلایان به واژینیت کاندیدایی در تربت‌جام و ارتباط آن با دیابت [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 60-67]
 • دیابت مقایسه برخی از عوامل آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی زنان سالمند دیابتی و غیردیابتی دارای اضافه‌وزن [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 25-34]
 • دیابت بارداری تأثیر کپسول پروبیوتیک بر پیشگیری از دیابت بارداری در زنان باردار پره‌دیابتیک پرخطر [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 57-66]
 • دیابت بارداری تعیین اعتبار هموگلوبین گلیکوزیله قبل از هفته 20 حاملگی در پیشگویی دیابت بارداری [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 1-8]
 • دارچین بررسی اثر دارچین بر سندرم تخمدان پلیکیستیک: مرور سیستماتیک [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 86-97]
 • دارو درمان‌های دارویی مدرن اختلال عملکرد جنسی در زنان: مرور نقلی [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 69-84]
 • داروی گیاهی اثر گیاه ختمی بر عملکرد جنسی زنان یائسه: کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 24-32]
 • دانشجویان بررسی و مقایسه سطح اخلاق حرفهای دانشجویان پزشکی در مقاطع کارآموزی و کارورزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 15-23]
 • دانه شنبلیله بررسی تأثیر ترکیب گیاهی (جفت بلوط، پوست انار و تخم شنبلیله) بر رضایت جنسی زنان سنین باروری [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 24-33]
 • دپومدروکسی پروژسترون استات تغییرات وزن 18-12 ماه پس از استفاده از DMPA و IUD: یک مطالعه کوهورت گذشتهنگر [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 39-46]
 • دختران دارای اضافه وزن تأثیر دو هفته تمرین تناوبی سرعتی همراه با مصرف مکمل امگا-3 بر سطوح سرمی آیریزین، BDNF و نیمرخ لیپیدی دختران دارای اضافه وزن [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 72-81]
 • در انتظار فرزند روانسنجی "پرسشنامه سندرم کووید برنان" در پدران در انتظار فرزند [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 47-58]
 • درد تأثیر عصاره هیدروالکلی میخک بر شدت درد زخم اپی‌زیاتومی زنان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 82-90]
 • درد تأثیر ماساژ درمانی با و بدون بانداژ کشی بر درد، ادم و مشکلات عضلات اسکلتی اندام فوقانی پس از رادیکال ماستکتومی تعدیل شده: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 1-8]
 • درد بررسی تأثیر هشت هفته تمرین کششی بر درد و مشکلات کمربند شانه‌ای در زنان ماستکتومی شده: کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 8-16]
 • درد تأثیر ژل حاوی عصاره گیاه انزروت بر شدت درد اپی‌زیاتومی در زنان نخستزا: کارآزمایی بالینی سه‌سوکور [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 52-60]
 • درد پس از سزارین مقایسه اثر رفلکسولوژی پا با اوریکلوتراپی بر درد بعد از سزارین انتخابی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 67-78]
 • درد پستان بررسی مقایسه ای روغن گل مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای زنان: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 91-98]
 • درد زخم بررسی تأثیر پماد ریکاو بر درد در مادران مستعد عفونت برش سزارین [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 68-75]
 • درد کمربند لگنی بررسی ارتباط تهوع و استفراغ بارداری و درد کمربند لگنی [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 35-41]
 • درمان درمان‌های دارویی مدرن اختلال عملکرد جنسی در زنان: مرور نقلی [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 69-84]
 • درمان بررسی اثر لیزر و نور شدید پالسی در درمان هیرسوتیسم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: مرور سیستماتیک [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 96-108]
 • درمان کمک باروری جایگاه جراحی در درمان بیماران نابارور مبتلا به اندومتریوز در گایدلاین‌ها: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 75-86]
 • درناژ مقایسه میزان عود آندومتریوما بعد از لاپاراسکوپی در دو روش سیستکتومی دوطرفه و سیستکتومی یک‌طرفه به همراه درناژ تخمدان مقابل [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 19-25]
 • دیسپارونیا مقایسه تأثیر ژل واژینال حاوی عصاره بره‌موم و قرص خوراکی مترونیدازول بر دیسپارونیا در زنان مبتلا به تریکومونیازیس شهر اصفهان در سال 1398 [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 76-85]
 • دوره پس از زایمان تأثیر مراقبت دوره پس از زایمان در منزل بر سلامت مادران [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 45-53]

ر

 • رایحه تأثیر رایحه‌درمانی با مریم‌گلی بر کیفیت خواب زنان یائسه [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 50-57]
 • رالوکسیفن مقایسه اثر داروهای لتروزول و رالوکسیفن بر سلول‌های استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 26-34]
 • رحم تک­شاخ گزارش یک مورد حاملگی اکتوپیک در شاخ فرعی غیر ارتباطی رحم تک‌شاخ [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 97-100]
 • رحم دی‌دلفیس گزارش موردی از رحم دی‌دلفیس با انسداد طرف راست سرویکس به‌دلیل وجود سپتوم عرضی واژن [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 110-114]
 • رحم دی‌دلفیس حاملگی موفق در رحم دی‌دلفیس: گزارش موردی [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 102-107]
 • رحم فیبروماتوز گزارش یک مورد هیسترکتومی همراه با جنین در بیمار مبتلا به رحم فیبروماتوز و پارگی زودرس کیسه آب [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 105-110]
 • رسپتور استروئیدی مثبت بروز ژن PTEN و مقاومت به درمان با تاموکسیفن در بیماران سرطان پستان با گیرنده استروئیدی مثبت، یک مطالعه مقطعی طی سال 95-1385 [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 9-19]
 • ریسک فاکتور بررسی میزان ابتلاء به عفونت محل زخم جراحی بعد از سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های سطح شهر تبریز [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 60-66]
 • رضایت رضایت اهداکنندگان از اهدای تخمک و تمایل به اهدای مجدد: یک مقاله مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 85-94]
 • رضایت‌مندی جنسی بررسی تأثیر ترکیب گیاهی (جفت بلوط، پوست انار و تخم شنبلیله) بر رضایت جنسی زنان سنین باروری [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 24-33]
 • رفتار بهداشتی ارزیابی سواد سلامت دهان و رفتار بهداشتی دهان و دندان در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب استان کرمان [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 39-49]
 • رفلکسولوژی پا مقایسه اثر رفلکسولوژی پا با اوریکلوتراپی بر درد بعد از سزارین انتخابی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 67-78]
 • روی بررسی مقایسه‌ای نقش روی در بهبودی زخم پس از جراحی هیسترکتومی شکمی در زنان مبتلا به سرطان و بدون سرطان و ارتباط آن با شاخصهای آنتروپومتریک زنان مراجعه کننده به بیمارستانهای سطح شهر تبریز: مطالعه مورد- شاهدی [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 24-30]
 • روانسنجی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرش و باور ماماها به زایمان فیزیولوژیک [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 76-87]
 • روانسنجی روانسنجی "پرسشنامه سندرم کووید برنان" در پدران در انتظار فرزند [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 47-58]
 • روش زایمان بررسی تأثیر روش زایمان بر سطح هورمون‌های عملکردی تیروئید در هنگام تولد، یک مطالعه مقطعی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 50-56]
 • روغن گل مغربی بررسی مقایسه ای روغن گل مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای زنان: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 91-98]

ز

 • زایمان بررسی تأثیر اجرای برنامه کلاس‌های آمادگی زایمان مبتنی بر دستورالعمل کشوری بر ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 58-68]
 • زایمان بررسی تأثیر سولفات منیزیم موضعی در فاز نهفته بر بیشاپ اسکور و طول مدت فاز نهفته در زنان نخست‌زا [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 42-49]
 • زایمان زودرس بررسی شیوع استرپتوکوک گروه B در زنان باردار 34-24 هفته، با علائم زایمان زودرس با و بدون پارگی کیسه آب [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 19-24]
 • زایمان زودرس اثر هشت هفته تمرین ورزشی تناوبی بر شاخصهای استرس اکسیداتیو زنان با زایمان زودرس پس از جراحی گرافت عروق کرونری: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 1-8]
 • زایمان زودرس پانکراتیت حاد در بارداری: گزارش مورد [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 99-104]
 • زایمان زودرس فضای سبز و زایمان زودرس: یک مطالعه مرور سیستماتیک [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 97-109]
 • زایمان سزارین بررسی ارتباط سطح سرمی اپلین-36 با شاخص‌های آنتروپومتریک 24-18 ماه بعد از زایمان مادر: یک مطالعه مورد-شاهدی لانه‌گزیده [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 48-57]
 • زایمان سزارین تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر شاخص‌های زایمان طبیعی و سزارین: تحلیل سری زمانی منقطع در یک بیمارستان خصوصی تهران [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 51-59]
 • زایمان سزارین بررسی ارتباط سطح سرمی نسفاتین-1 با شاخص‌های آنتروپومتریک 24-18 ماه بعد از زایمان مادر از نظر روش زایمان: یک مطالعه مورد-شاهدی لانه‌گزیده [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 59-68]
 • زایمان طبیعی بررسی ارتباط سطح سرمی اپلین-36 با شاخص‌های آنتروپومتریک 24-18 ماه بعد از زایمان مادر: یک مطالعه مورد-شاهدی لانه‌گزیده [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 48-57]
 • زایمان طبیعی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر شاخص‌های زایمان طبیعی و سزارین: تحلیل سری زمانی منقطع در یک بیمارستان خصوصی تهران [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 51-59]
 • زایمان طبیعی بررسی ارتباط سطح سرمی نسفاتین-1 با شاخص‌های آنتروپومتریک 24-18 ماه بعد از زایمان مادر از نظر روش زایمان: یک مطالعه مورد-شاهدی لانه‌گزیده [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 59-68]
 • زایمان فیزیولوژیک ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرش و باور ماماها به زایمان فیزیولوژیک [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 76-87]
 • زایمان واژینال مقایسه پیامدهای مادر و نوزاد حین زایمان واژینال و سزارین با بیهوشی عمومی و نخاعی- مطالعه گذشته‌نگر [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 15-23]
 • زایمان واژینال ارزیابی عوارض مادری و جنینی در زایمان طبیعی بعد از سزارین [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 1-7]
 • زایمان واژینال پس از سزارین تصمیم‌گیری اشتراکی پیرامون نوع زایمان بعد از سزارین: مطالعه مروری [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 89-97]
 • زخم بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر بهبود زخم اپی‌زیاتومی در ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 79-94]
 • زگیل تناسلی بررسی مقایسه‌ای تأثیر کرم حاوی عصاره چای سبز و محلول پدوفیلین بر روند کاهش ضایعات زگیل تناسلی [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 33-40]
 • زمان پروترومبین بررسی تأثیر سولفات منیزیم بر وضعیت انعقادی خون در مادران باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 1-5]
 • زمان سیلان بررسی تأثیر سولفات منیزیم بر وضعیت انعقادی خون در مادران باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 1-5]
 • زمان نسبی ترومبوپلاستین بررسی تأثیر سولفات منیزیم بر وضعیت انعقادی خون در مادران باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 1-5]
 • زنان بررسی شیوع عفونت کلامیدیا تراکوماتیس با روش الایزا و عوامل مرتبط با آن در زنان دارای سابقه سقط جنین مراجعه‌کننده به بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 30-36]
 • زنان بررسی ارتباط گروه خونی و RH زوجین با بروز سقط در زنان سنین باروری: یک مطالعه مورد- شاهدی [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 17-26]
 • زنان درمان‌های دارویی مدرن اختلال عملکرد جنسی در زنان: مرور نقلی [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 69-84]
 • زنان مقایسه برخی از عوامل آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی زنان سالمند دیابتی و غیردیابتی دارای اضافه‌وزن [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 25-34]
 • زنان آسیب‌پذیر تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر منافع و موانع درک شده بر قصد انجام تلقیح واکسن ویروس پاپیلومای انسانی در زنان آسیب‌پذیر: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 78-87]
 • زنان یائسه مروری بر داروهای گیاهی مؤثر بر گرگرفتگی زنان یائسه [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 107-119]
 • زنان باردار ارتباط سطح ویتامین D مادر با پارگی زودرس پرده‌های جنینی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 33-39]
 • زنان چاق تأثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاق [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 20-29]
 • زنان سنین باروری بررسی تأثیر گیاه پنج‌انگشت بر اختلال کارکرد جنسی زنان سن باروری [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 62-74]
 • زنان نخست­زا تأثیر ژل حاوی عصاره گیاه انزروت بر شدت درد اپی‌زیاتومی در زنان نخستزا: کارآزمایی بالینی سه‌سوکور [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 52-60]

ژ

 • ژل آلوئه ­ورا بررسی تأثیر ژل آلوئه‌ورا در پیشگیری از استریای حاملگی [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 41-50]
 • ژن p73 بررسی همراهی پلیمورفیسم rs4648551 ژن P73 در زنان ایرانی مبتلا به سقط مکرر با دلایل ناشناخته [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 69-77]
 • ژن­های ترومبوفیلی آنالیز پلی‌مورفیسمهای ژنهای ترومبوفیلی به ‌عنوان یک فاکتور خطر سقط جنین: یک مطالعه مقطعی- توصیفی [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 39-44]
 • ژنوتیپ مطالعه ژنوتیپهای شایع ویروس پاپیلومای انسانی در جمعیت آذربایجان شرقی با استفاده از کیت HPV Direct Flow CHIP [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 18-25]

س

 • سایتومگالویروس سایتومگالوویروس و نقش آن در ایجاد عفونت مادرزادی: مقاله مروری- روایتی [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 97-108]
 • سالمند تأثیر تمرینات مقاومتی با دو حجم متفاوت بر روی سطح سرمی عامل رشدی فیبروبلاست ـ 21، درصد چربی بدن و تحرک‌پذیری زنان سالمند چاق [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 61-71]
 • سپسیس مهم‌ترین عوامل بستری مادران باردار آسیایی در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 88-101]
 • سیتوکراتین 18 تأثیر تمرینات مقاومتی- اینتروال با دو شدت متفاوت بر سیتوکراتین 18 و برخی شاخص های عملکردی در زنان مبتلا به کبد چرب [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 68-81]
 • سیتولوژی بررسی ارزش تشخیصی دو روش برش انجمادی و اسلاید تماسی جهت افتراق بافت‌های خوش‌خیم و بدخیم تخمدان حین عمل جراحی [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 22-28]
 • سختی رگ تأثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاق [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 20-29]
 • سری زمانی منقطع تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر شاخص‌های زایمان طبیعی و سزارین: تحلیل سری زمانی منقطع در یک بیمارستان خصوصی تهران [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 51-59]
 • سرطان بررسی مقایسه‌ای نقش روی در بهبودی زخم پس از جراحی هیسترکتومی شکمی در زنان مبتلا به سرطان و بدون سرطان و ارتباط آن با شاخصهای آنتروپومتریک زنان مراجعه کننده به بیمارستانهای سطح شهر تبریز: مطالعه مورد- شاهدی [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 24-30]
 • سرطان آندومتر بررسی ارتباط طول مدت شیردهی با سرطان آندومتر: یک مطالعه مورد شاهدی [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 58-65]
 • سرطان پستان بروز ژن PTEN و مقاومت به درمان با تاموکسیفن در بیماران سرطان پستان با گیرنده استروئیدی مثبت، یک مطالعه مقطعی طی سال 95-1385 [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 9-19]
 • سرطان پستان مقایسه سطح سرمی ویتامین D پس از ماستکتومی در زنان با و بدون عفونت پس از جراحی: مطالعه مورد-شاهدی [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 33-38]
 • سرطان پستان مطالعه بیان ژن BATF2 در نمونه‌های سرطان پستان و همراهی آن با فاکتورهای بالینی و میزان بقای بیماران [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 42-50]
 • سرطان پستان اثر داروهای مهارکننده سیستم رنین-آنژیوتانسین بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 88-96]
 • سرطان پستان میزان اضطراب ناشی از کرونا ویروس جدید (کووید 19) در بیماران مبتلا به سرطان پستان در زمان پاندمی کرونا [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 8-17]
 • سرطان پستان سرطان پستان وابسته به حاملگی: یافته های ماموگرافیک و سونوگرافیک [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 18-29]
 • سرطان پستان ارتباط پاپیلوما ویروس انسانی و سرطان پستان در زنان مبتلا به این سرطان در استان خوزستان [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 66-74]
 • سرطان سرویکس مقایسه تست پاپیلومای ویروس انسانی (HPV) با پاپ‌اسمیر در غربالگری سرطان دهانه رحم: مطالعه فرامروری [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 88-96]
 • سرطان سینه بررسی رابطه ابتلاء به سرطان پستان با افزایش هورمون پرولاکتین و میزان TSH در زنان منوپوز و پره‌منوپوز: یک مطالعه مورد شاهدی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 88-96]
 • سزارین مقایسه پیامدهای مادر و نوزاد حین زایمان واژینال و سزارین با بیهوشی عمومی و نخاعی- مطالعه گذشته‌نگر [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 15-23]
 • سزارین بررسی میزان ابتلاء به عفونت محل زخم جراحی بعد از سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های سطح شهر تبریز [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 60-66]
 • سزارین مقایسه اندانسترون و افدرین در پیشگیری از افت فشارخون پس از بی‌حسی نخاعی در زنان کاندید سزارین انتخابی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 9-16]
 • سزارین گزارش یک مورد پرفوراسیون سکوم ناشی از سندرم اوجیلوی به‌دنبال سزارین [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 109-112]
 • سزارین ارزیابی عوارض مادری و جنینی در زایمان طبیعی بعد از سزارین [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 1-7]
 • سزارین تأثیر موسیقی‌درمانی بر خونریزی حین عمل بیماران تحت عمل سزارین با بی‌حسی اسپاینال [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 27-34]
 • سیستم اسکلتی عضلانی تأثیر ماساژ درمانی با و بدون بانداژ کشی بر درد، ادم و مشکلات عضلات اسکلتی اندام فوقانی پس از رادیکال ماستکتومی تعدیل شده: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 1-8]
 • سیستم گروه خونی ABO بررسی ارتباط گروه خونی و RH زوجین با بروز سقط در زنان سنین باروری: یک مطالعه مورد- شاهدی [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 17-26]
 • سیستم گروه خونی RH بررسی ارتباط گروه خونی و RH زوجین با بروز سقط در زنان سنین باروری: یک مطالعه مورد- شاهدی [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 17-26]
 • سطح بیان TERRA مقایسه سطح بیان LncRNA TERRA و طول تلومر در نمونه جفت زنان مبتلا به پرهاکلامپسی و سالم [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 9-18]
 • سطح لیپیدهای سرم بررسی ارتباط نمایه و بارِ گلیسمی رژیم غذایی با سطح لیپیدهای سرم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 54-61]
 • سقط بررسی ارتباط گروه خونی و RH زوجین با بروز سقط در زنان سنین باروری: یک مطالعه مورد- شاهدی [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 17-26]
 • سقط جنین آنالیز پلی‌مورفیسمهای ژنهای ترومبوفیلی به ‌عنوان یک فاکتور خطر سقط جنین: یک مطالعه مقطعی- توصیفی [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 39-44]
 • سقط جنین بررسی تولیدات علمی حوزه موضوعی سقط جنین در بین کشورهای سازمان همکاری اسلامی طی سال‌های 2018-1973 [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 8-21]
 • سقط جنین بررسی شیوع عفونت کلامیدیا تراکوماتیس با روش الایزا و عوامل مرتبط با آن در زنان دارای سابقه سقط جنین مراجعه‌کننده به بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 30-36]
 • سقط مکرر خودبه‌خودی مطالعه همراهی پلی‌مورفیسم‌های rs2249863 و rs1233334 بالادست ژن HLA-G با سقط مکرر در جمعیت زنان شمال غرب ایران در بازه زمانی 1397 الی 1398 [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 52-60]
 • سقط‌های مکرر خودبه‌خودی بررسی همراهی پلیمورفیسم rs4648551 ژن P73 در زنان ایرانی مبتلا به سقط مکرر با دلایل ناشناخته [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 69-77]
 • سقط‌های مکرر خودبه‌خودی بررسی همراهی بین پلی‌مورفیسمhas-miR-125 rs12976445 در استعداد ابتلاء به سقط مکرر با دلایل ناشناخته در زنان ایرانی [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 37-48]
 • سلامت دهان ارزیابی سواد سلامت دهان و رفتار بهداشتی دهان و دندان در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب استان کرمان [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 39-49]
 • سلامت مادر تأثیر مراقبت دوره پس از زایمان در منزل بر سلامت مادران [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 45-53]
 • سلول­های استروما مقایسه اثر داروهای لتروزول و رالوکسیفن بر سلول‌های استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 26-34]
 • سن بارداری فضای سبز و زایمان زودرس: یک مطالعه مرور سیستماتیک [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 97-109]
 • سنتی تأثیر کاربرد تدابیر تغذیه ای طب سنتی ایرانی بر کیفیت زندگی زنان در دوران یائسگی [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 67-75]
 • سندرم HELLP مهم‌ترین عوامل بستری مادران باردار آسیایی در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 88-101]
 • سندرم اوجیلوی گزارش یک مورد پرفوراسیون سکوم ناشی از سندرم اوجیلوی به‌دنبال سزارین [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 109-112]
 • سندرم پای بیقرار تأثیر دو روش غوطه‌ورسازی پا در آب سرد و گرم بر کیفیت خواب زنان باردار مبتلا به سندرم پای بیقرار [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 51-60]
 • سندرم تخمدان پلی­کیستیک بررسی اثر شربت ماءالعسل مرکب بر سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القایی توسط استرادیول والرات در موش صحرایی ماده [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 13-24]
 • سندرم تخمدان پلی­کیستیک بررسی اثر دارچین بر سندرم تخمدان پلیکیستیک: مرور سیستماتیک [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 86-97]
 • سندرم تخمدان پلی‌کیستیک بررسی سطوح آنتیژن اختصاصی پروستات در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 102-111]
 • سندرم تخمدان پلی‌کیستیک بررسی مقایسه‌ای عوارض مادری و جنینی در زنان زایمان کرده مبتلا به فنوتیپهای مختلف سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 58-67]
 • سندرم تخمدان پلی‌کیستیک بررسی ارتباط نمایه و بارِ گلیسمی رژیم غذایی با سطح لیپیدهای سرم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 54-61]
 • سندرم تخمدان پلی‌کیستیک بررسی نقش هورمون آدیپونکتین و نسفاتین-1 در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 75-88]
 • سندرم تخمدان پلی‌کیستیک ارزیابی حافظه فضایی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 1-9]
 • سندرم تخمدان پلی‌کیستیک مقایسه اثرات قرص‌های اتیسترون و کنتراسمین بر یافته‌های بالینی و بیوشیمیایی هیپرآندروژنیسم و پارامترهای متابولیک بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 29-42]
 • سندرم تخمدان پلی‌کیستیک بررسی اثر لیزر و نور شدید پالسی در درمان هیرسوتیسم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: مرور سیستماتیک [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 96-108]
 • سندرم تخمدان پلی‌کیستیک ارتباط مقاومت به انسولین با دریافت غذایی ویتامین‌های D و E در زنان PCOS بر اساس معیار روتردام [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 46-56]
 • سندرم کووید روانسنجی "پرسشنامه سندرم کووید برنان" در پدران در انتظار فرزند [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 47-58]
 • سندرم متابولیک بررسی اثر شربت ماءالعسل مرکب بر سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القایی توسط استرادیول والرات در موش صحرایی ماده [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 13-24]
 • سندرم میگز افزایش سطح CA125 در توده فیبرومای تخمدان: گزارش مورد [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 112-115]
 • سه‌بُعدی گزارش موردی از رحم دی‌دلفیس با انسداد طرف راست سرویکس به‌دلیل وجود سپتوم عرضی واژن [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 110-114]
 • سواد سلامت ارزیابی سواد سلامت دهان و رفتار بهداشتی دهان و دندان در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب استان کرمان [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 39-49]
 • سوپر اکسید دیسموتاز اثر یک دوره تمرینات شنا و مصرف ویتامین E بر فعالیت کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز و سطوح مالوندی آلدئید در بافت تخمدان موش‌های مدل اندومتریوز [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 43-51]
 • سولفات منیزیم بررسی تأثیر سولفات منیزیم بر وضعیت انعقادی خون در مادران باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 1-5]
 • سونوگرافی سرطان پستان وابسته به حاملگی: یافته های ماموگرافیک و سونوگرافیک [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 18-29]
 • سونوگرافی دوبُعدی گزارش موردی از رحم دی‌دلفیس با انسداد طرف راست سرویکس به‌دلیل وجود سپتوم عرضی واژن [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 110-114]

ش

 • شاخص توده بدنی بررسی خصوصیات دموگرافیکی و شاخص توده بدنی در زنان مبتلا به فیبروآدنوم پستان و مقایسه آن با زنان سالم مراجعه‌کننده به کلینیک خاتم‌الانبیاء جهرم در سال 1398 [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 1-8]
 • شاخص­های آنتروپومتریک بررسی ارتباط سطح سرمی اپلین-36 با شاخص‌های آنتروپومتریک 24-18 ماه بعد از زایمان مادر: یک مطالعه مورد-شاهدی لانه‌گزیده [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 48-57]
 • شاخص­های آنتروپومتریک بررسی ارتباط سطح سرمی نسفاتین-1 با شاخص‌های آنتروپومتریک 24-18 ماه بعد از زایمان مادر از نظر روش زایمان: یک مطالعه مورد-شاهدی لانه‌گزیده [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 59-68]
 • شاخص­های عملکردی تأثیر تمرینات مقاومتی- اینتروال با دو شدت متفاوت بر سیتوکراتین 18 و برخی شاخص های عملکردی در زنان مبتلا به کبد چرب [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 68-81]
 • شیردهی سرطان پستان وابسته به حاملگی: یافته های ماموگرافیک و سونوگرافیک [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 18-29]
 • شیردهی بررسی ارتباط طول مدت شیردهی با سرطان آندومتر: یک مطالعه مورد شاهدی [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 58-65]
 • شفقت به خود اثربخشی آموزش شفقت به خود بر گرگرفتگی و عرق شبانه زنان یائسه [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 30-41]
 • شنا اثر یک دوره تمرینات شنا و مصرف ویتامین E بر فعالیت کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز و سطوح مالوندی آلدئید در بافت تخمدان موش‌های مدل اندومتریوز [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 43-51]
 • شیوع مطالعه ژنوتیپهای شایع ویروس پاپیلومای انسانی در جمعیت آذربایجان شرقی با استفاده از کیت HPV Direct Flow CHIP [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 18-25]
 • شیوع سایتومگالوویروس و نقش آن در ایجاد عفونت مادرزادی: مقاله مروری- روایتی [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 97-108]
 • شیوع بررسی شیوع عفونت کلامیدیا تراکوماتیس با روش الایزا و عوامل مرتبط با آن در زنان دارای سابقه سقط جنین مراجعه‌کننده به بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 30-36]

ط

 • طب تأثیر کاربرد تدابیر تغذیه ای طب سنتی ایرانی بر کیفیت زندگی زنان در دوران یائسگی [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 67-75]
 • طب ایرانی اثر گیاه ختمی بر عملکرد جنسی زنان یائسه: کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 24-32]
 • طب سنتی ایران بررسی اثر شربت ماءالعسل مرکب بر سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القایی توسط استرادیول والرات در موش صحرایی ماده [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 13-24]
 • طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها علل مرگ‌های مادری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با رویکرد ICD-MM در سال‌های 97-1390 [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 35-45]
 • طب مکمل بررسی مقایسه ای روغن گل مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای زنان: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 91-98]
 • طب مکمل تأثیر دو روش غوطه‌ورسازی پا در آب سرد و گرم بر کیفیت خواب زنان باردار مبتلا به سندرم پای بیقرار [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 51-60]
 • طب مکمل مروری بر داروهای گیاهی مؤثر بر گرگرفتگی زنان یائسه [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 107-119]
 • طحال گزارش یک مورد توده لگنی با تشخیص نهایی طحال فرعی خود‌به‌خود کاشته شده در بیماری با سابقه اسپلنکتومی [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 120-125]
 • طرح تحول سلامت تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر شاخص‌های زایمان طبیعی و سزارین: تحلیل سری زمانی منقطع در یک بیمارستان خصوصی تهران [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 51-59]
 • طول تلومر مقایسه سطح بیان LncRNA TERRA و طول تلومر در نمونه جفت زنان مبتلا به پرهاکلامپسی و سالم [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 9-18]
 • طول مدت لیبر مقایسه تأثیر کمربند مادون قرمز و کیسه آب گرم بر طول مدت مرحله اول زایمان در زنان نخست‌زا، یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 82-95]

ع

 • عامل رشدی فیبروبلاست - 21 تأثیر تمرینات مقاومتی با دو حجم متفاوت بر روی سطح سرمی عامل رشدی فیبروبلاست ـ 21، درصد چربی بدن و تحرک‌پذیری زنان سالمند چاق [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 61-71]
 • عرق شبانه اثربخشی آموزش شفقت به خود بر گرگرفتگی و عرق شبانه زنان یائسه [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 30-41]
 • عصاره چای سبز بررسی مقایسه‌ای تأثیر کرم حاوی عصاره چای سبز و محلول پدوفیلین بر روند کاهش ضایعات زگیل تناسلی [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 33-40]
 • عفونت مقایسه سطح سرمی ویتامین D پس از ماستکتومی در زنان با و بدون عفونت پس از جراحی: مطالعه مورد-شاهدی [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 33-38]
 • عفونت بررسی میزان ابتلاء به عفونت محل زخم جراحی بعد از سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های سطح شهر تبریز [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 60-66]
 • عفونت شیوع عفونت کلامیدیا تراکوماتیس و تأثیر آن بر مایع منی مردان نابارور مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های نازایی تبریز [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 18-23]
 • عفونت برش سزارین بررسی تأثیر پماد ریکاو بر درد در مادران مستعد عفونت برش سزارین [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 68-75]
 • عفونت مادرزادی سایتومگالوویروس و نقش آن در ایجاد عفونت مادرزادی: مقاله مروری- روایتی [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 97-108]
 • علائم بالینی بررسی عوامل خطر و علائم بالینی مول هیداتیفرم در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله روحانی بابل: 1390-1396 [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 31-38]
 • عملکرد بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شهر سبزوار در خصوص قرنطینه خانگی جهت پیشگیری از بیماری کرونا ویروس [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 49-57]
 • عملکرد جنسی درمان‌های دارویی مدرن اختلال عملکرد جنسی در زنان: مرور نقلی [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 69-84]
 • عنکبوت بیوه سیاه گزارش یک مورد: گزش عنکبوت بیوه سیاه در یک خانم باردار [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 109-113]
 • عوارض پانکراتیت حاد در بارداری: گزارش مورد [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 99-104]
 • عوارض بارداری بررسی شیوع و عوامل مرتبط با عوارض شدید مادری (مادران نزدیک به مرگ) در اهواز، سال 1395 [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 78-87]
 • عوارض جانبی تغییرات وزن 18-12 ماه پس از استفاده از DMPA و IUD: یک مطالعه کوهورت گذشتهنگر [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 39-46]
 • عوارض جنینی بررسی نتایج نامطلوب بارداری در زنان باردار با غربالگری یکپارچه آنوپلوئیدی مثبت در دانشگاه علوم پزشکی بابل: فروردین 1396 لغایت خرداد 1398 [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 29-38]
 • عوارض حاملگی بررسی مقایسه‌ای عوارض مادری و جنینی در زنان زایمان کرده مبتلا به فنوتیپهای مختلف سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 58-67]
 • عوارض مادری بررسی نتایج نامطلوب بارداری در زنان باردار با غربالگری یکپارچه آنوپلوئیدی مثبت در دانشگاه علوم پزشکی بابل: فروردین 1396 لغایت خرداد 1398 [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 29-38]
 • عوامل التهابی/ ضدالتهابی تأثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاق [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 20-29]
 • عوامل خطر بررسی عوامل خطر و علائم بالینی مول هیداتیفرم در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله روحانی بابل: 1390-1396 [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 31-38]
 • عود مقایسه میزان عود آندومتریوما بعد از لاپاراسکوپی در دو روش سیستکتومی دوطرفه و سیستکتومی یک‌طرفه به همراه درناژ تخمدان مقابل [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 19-25]

غ

 • غیریائسه مقایسه استرس پس از سانحه بعد از عمل هیسترکتومی در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1398 [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 43-51]
 • غربالگری مقایسه تست پاپیلومای ویروس انسانی (HPV) با پاپ‌اسمیر در غربالگری سرطان دهانه رحم: مطالعه فرامروری [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 88-96]
 • غربالگری آنوپلوئیدی بررسی نتایج نامطلوب بارداری در زنان باردار با غربالگری یکپارچه آنوپلوئیدی مثبت در دانشگاه علوم پزشکی بابل: فروردین 1396 لغایت خرداد 1398 [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 29-38]

ف

 • فاز فعال زایمان بررسی توافق تشخیصی در خصوص جایگاه سر جنین بین جایگاه‌سنج و معاینه بالینی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 1-6]
 • فاز نهفته بررسی تأثیر سولفات منیزیم موضعی در فاز نهفته بر بیشاپ اسکور و طول مدت فاز نهفته در زنان نخست‌زا [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 42-49]
 • فیبروآدنوم بررسی خصوصیات دموگرافیکی و شاخص توده بدنی در زنان مبتلا به فیبروآدنوم پستان و مقایسه آن با زنان سالم مراجعه‌کننده به کلینیک خاتم‌الانبیاء جهرم در سال 1398 [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 1-8]
 • فیبروما افزایش سطح CA125 در توده فیبرومای تخمدان: گزارش مورد [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 112-115]
 • فیتواستروژن بررسی تأثیر گیاه پنج‌انگشت بر اختلال کارکرد جنسی زنان سن باروری [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 62-74]
 • فریتین تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف گل گاوزبان بر پروتئین واکنشگر C و فریتین سرم زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 79-87]
 • فیزیوتراپی بررسی اثرات فیزیوتراپی با و بدون باند کشی در پیشگیری از ترومبوز ورید عمقی در زنان کاندید هیسترکتومی به روش توتال ابدومینال: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 1-8]
 • فشارخون مقایسه اندانسترون و افدرین در پیشگیری از افت فشارخون پس از بی‌حسی نخاعی در زنان کاندید سزارین انتخابی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 9-16]
 • فشارخون تأثیر 12 هفته پیاده‌روی بر میزان وزن‌گیری و فشارخون زنان باردار دارای اضافه وزن [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 34-42]
 • فشارخون بارداری ارتباط بین آلودگی هوا و پرهاکلامپسی با فشار خون بارداری: یک مطالعه مرور سیستماتیک [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 95-107]
 • فضای سبز فضای سبز و زایمان زودرس: یک مطالعه مرور سیستماتیک [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 97-109]
 • فنیل‌افرین مقایسه اثر فنیل‌افرین و افدرین بر نوزاد در درمان هیپوتانسیون ناشی از بی‌حسی نخاعی در زنان باردار کاندید سزارین [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 7-18]
 • فنوتیپ­های سندرم تخمدان پلی‌کیستیک بررسی مقایسه‌ای عوارض مادری و جنینی در زنان زایمان کرده مبتلا به فنوتیپهای مختلف سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 58-67]

ق

 • قرنطینه بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شهر سبزوار در خصوص قرنطینه خانگی جهت پیشگیری از بیماری کرونا ویروس [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 49-57]
 • قصد رفتار تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر منافع و موانع درک شده بر قصد انجام تلقیح واکسن ویروس پاپیلومای انسانی در زنان آسیب‌پذیر: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 78-87]

ک

 • کاتالاز اثر یک دوره تمرینات شنا و مصرف ویتامین E بر فعالیت کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز و سطوح مالوندی آلدئید در بافت تخمدان موش‌های مدل اندومتریوز [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 43-51]
 • کارآزمایی بالینی اثرات درمانی عصاره آبی- الکلی برگ اسفناج آبی در مقابل سمیت ناشی از مصرف بوسولفان بر پارامترهای باروری در موش صحرایی نر؛ یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 17-28]
 • کارکرد جنسی زنان بررسی تأثیر گیاه پنج‌انگشت بر اختلال کارکرد جنسی زنان سن باروری [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 62-74]
 • کاشت خود‌به‌خودی بافت طحال گزارش یک مورد توده لگنی با تشخیص نهایی طحال فرعی خود‌به‌خود کاشته شده در بیماری با سابقه اسپلنکتومی [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 120-125]
 • کاندیدا مقایسه گونه‌های کاندیدا در مبتلایان به واژینیت کاندیدایی در تربت‌جام و ارتباط آن با دیابت [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 60-67]
 • کبد چرب تأثیر تمرینات مقاومتی- اینتروال با دو شدت متفاوت بر سیتوکراتین 18 و برخی شاخص های عملکردی در زنان مبتلا به کبد چرب [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 68-81]
 • کیتHPV Direct Flow CHIP مطالعه ژنوتیپهای شایع ویروس پاپیلومای انسانی در جمعیت آذربایجان شرقی با استفاده از کیت HPV Direct Flow CHIP [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 18-25]
 • کرونا ویروس میزان اضطراب ناشی از کرونا ویروس جدید (کووید 19) در بیماران مبتلا به سرطان پستان در زمان پاندمی کرونا [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 8-17]
 • کرونا ویروس 2019 پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار با تشخیص کووید-19 در بیمارستان امیرالمومنین از اسفند 1398 لغایت اردیبهشت 1399 [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 35-42]
 • کیست تخمدان مقایسه میزان عود آندومتریوما بعد از لاپاراسکوپی در دو روش سیستکتومی دوطرفه و سیستکتومی یک‌طرفه به همراه درناژ تخمدان مقابل [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 19-25]
 • کشورهای سازمان همکاری اسلامی بررسی تولیدات علمی حوزه موضوعی سقط جنین در بین کشورهای سازمان همکاری اسلامی طی سال‌های 2018-1973 [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 8-21]
 • کیفیت خواب تأثیر رایحه‌درمانی با مریم‌گلی بر کیفیت خواب زنان یائسه [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 50-57]
 • کیفیت زندگی تأثیر کاربرد تدابیر تغذیه ای طب سنتی ایرانی بر کیفیت زندگی زنان در دوران یائسگی [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 67-75]
 • کلامیدیا تراکوماتیس بررسی تأثیر عفونت‌های کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم بر نتیجه IVF در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان رضوی و مرکز ناباروری میلاد مشهد [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 40-47]
 • کلامیدیا تراکوماتیس بررسی شیوع عفونت کلامیدیا تراکوماتیس با روش الایزا و عوامل مرتبط با آن در زنان دارای سابقه سقط جنین مراجعه‌کننده به بیمارستان بنت‌الهدی بجنورد [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 30-36]
 • کلامیدیا تراکوماتیس شیوع عفونت کلامیدیا تراکوماتیس و تأثیر آن بر مایع منی مردان نابارور مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های نازایی تبریز [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 18-23]
 • کلامیدیا تراکوماتیس بررسی ارتباط تیتر IgG و IgA آنتیبادی کلامیدیا تراکوماتیس و انسداد لولهای در زنان نازا و مقایسه تیتر آنتیبادی با زنان نرمال [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 9-14]
 • کلسیفیکاسیون بررسی نتایج پاتولوژیک حاصل از بیوپسی استریوتاکسیک میکروکلسیفیکاسیون های دارای نمای مشکوک به بدخیمی در ماموگرافی پستان [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 43-50]
 • کمربند شانه‌ای بررسی تأثیر هشت هفته تمرین کششی بر درد و مشکلات کمربند شانه‌ای در زنان ماستکتومی شده: کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 8-16]
 • کمردرد بررسی چهار هفته تمرینات بدنی در آب بر شدت کمردرد زنان باردار با سابقه قبلی کمردرد بارداری: یک کارآزمایی بالینی شاهد‌دار تصادفی شده [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 1-7]
 • کم‌کاری تیروئید تأثیر 5 ماه ورزش ایروبیک با شدت کم تا متوسط بر سطوح سرمی آنزیم‌های کبدی زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت ‌بالینی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 69-78]
 • کنتراسپتیو مقایسه اثرات قرص‌های اتیسترون و کنتراسمین بر یافته‌های بالینی و بیوشیمیایی هیپرآندروژنیسم و پارامترهای متابولیک بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 29-42]
 • کوآنزیم Q10 ارزیابی بیان ژن miR-378 و اندازه‌گیری سطح پلاسمایی کوآنزیم Q10 در مردان نابارور با الگوی اسپرماتوژنز نرمال [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 70-75]
 • کوریوکارسینوما تومور تروفوبلاستیک اپی‌تلوئید با متاستاز به گره‌های لنفاوی: گزارش موردی [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 99-105]
 • کووید 19 خانم باردار با تظاهرات و عوارض ناشایع کووید 19: گزارش مورد [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 106-111]
 • کووید-19 میزان اضطراب ناشی از کرونا ویروس جدید (کووید 19) در بیماران مبتلا به سرطان پستان در زمان پاندمی کرونا [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 8-17]
 • کووید-19 بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شهر سبزوار در خصوص قرنطینه خانگی جهت پیشگیری از بیماری کرونا ویروس [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 49-57]
 • کووید-19 پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار با تشخیص کووید-19 در بیمارستان امیرالمومنین از اسفند 1398 لغایت اردیبهشت 1399 [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 35-42]
 • کووید-19 بررسی رابطه حمایت اجتماعی با اضطراب ناشی از همه‌گیری کووید-19 در زنان باردار [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 9-17]

گ

 • گازهای خونی بندناف بررسی تأثیر روش زایمان بر سطح هورمون‌های عملکردی تیروئید در هنگام تولد، یک مطالعه مقطعی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 50-56]
 • گیاهان دارویی تأثیر رایحه‌درمانی با مریم‌گلی بر کیفیت خواب زنان یائسه [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 50-57]
 • گیاهان دارویی بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر بهبود زخم اپی‌زیاتومی در ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 79-94]
 • گیاهان دارویی مروری بر داروهای گیاهی مؤثر بر گرگرفتگی زنان یائسه [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 107-119]
 • گیاه پنج‌انگشت بررسی تأثیر گیاه پنج‌انگشت بر اختلال کارکرد جنسی زنان سن باروری [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 62-74]
 • گرافت عروق کرونر اثر هشت هفته تمرین ورزشی تناوبی بر شاخصهای استرس اکسیداتیو زنان با زایمان زودرس پس از جراحی گرافت عروق کرونری: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 1-8]
 • گرگرفتگی اثربخشی آموزش شفقت به خود بر گرگرفتگی و عرق شبانه زنان یائسه [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 30-41]
 • گرگرفتگی مروری بر داروهای گیاهی مؤثر بر گرگرفتگی زنان یائسه [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 107-119]
 • گرمادرمانی مقایسه تأثیر کمربند مادون قرمز و کیسه آب گرم بر طول مدت مرحله اول زایمان در زنان نخست‌زا، یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 82-95]
 • گزش گزارش یک مورد: گزش عنکبوت بیوه سیاه در یک خانم باردار [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 109-113]
 • گل راعی تأثیر کرم گل راعی بر ترمیم زخم پرینه در زنان نخست‌زا [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 61-69]
 • گنادوتروپین جفتی انسان نتایج بارداری به‌روش لقاح خارج رحمی در تحریک با آگونیست آزاد کننده گنادوتروپین، گنادوتروپین جفتی انسان و یا گنادوتروپین جفتی انسان به همراه آگونیست آزادکننده گنادوتروپین در زنان نابارور؛ کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 1-7]

ل

 • لاپاراسکوپی مقایسه میزان عود آندومتریوما بعد از لاپاراسکوپی در دو روش سیستکتومی دوطرفه و سیستکتومی یک‌طرفه به همراه درناژ تخمدان مقابل [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 19-25]
 • لتروزول مقایسه اثر داروهای لتروزول و رالوکسیفن بر سلول‌های استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 26-34]
 • لرز تأثیر تجویز وریدی اندوانسترون در پیشگیری از لرز ناشی از بیهوشی در جراحیهای زنان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 8-14]
 • لیزر بررسی اثر لیزر و نور شدید پالسی در درمان هیرسوتیسم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: مرور سیستماتیک [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 96-108]
 • لقاح آزمایشگاهی نتایج بارداری به‌روش لقاح خارج رحمی در تحریک با آگونیست آزاد کننده گنادوتروپین، گنادوتروپین جفتی انسان و یا گنادوتروپین جفتی انسان به همراه آگونیست آزادکننده گنادوتروپین در زنان نابارور؛ کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 1-7]
 • لنف ادم تأثیر ماساژ درمانی با و بدون بانداژ کشی بر درد، ادم و مشکلات عضلات اسکلتی اندام فوقانی پس از رادیکال ماستکتومی تعدیل شده: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 1-8]
 • لنفوسیت مقایسه نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و نسبت پلاکت به لنفوسیت در پره‌اکلامپسی با بارداری نرمال: مطالعه مورد- شاهدی [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 61-68]
 • لنفوم نان هوچکین گزارش یک مورد لنفوم نان هوچکین اولیه تخمدان [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 108-112]
 • لوله­گذاری داخل تراشه پارگی تراشه به‌دنبال لولهگذاری بعد از جراحی سزارین، معرفی بیمار [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 98-103]

م

 • ماءالعسل بررسی اثر شربت ماءالعسل مرکب بر سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القایی توسط استرادیول والرات در موش صحرایی ماده [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 13-24]
 • مادر باردار بررسی علل خشونت خانگی در زنان باردار مراجعه کننده به اورژانس مصدومین مشهد [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 26-32]
 • مادون قرمز مقایسه تأثیر کمربند مادون قرمز و کیسه آب گرم بر طول مدت مرحله اول زایمان در زنان نخست‌زا، یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 82-95]
 • ماساژ درمانی تأثیر ماساژ درمانی با و بدون بانداژ کشی بر درد، ادم و مشکلات عضلات اسکلتی اندام فوقانی پس از رادیکال ماستکتومی تعدیل شده: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 1-8]
 • ماستالژی بررسی مقایسه ای روغن گل مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای زنان: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 91-98]
 • ماستکتومی مقایسه سطح سرمی ویتامین D پس از ماستکتومی در زنان با و بدون عفونت پس از جراحی: مطالعه مورد-شاهدی [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 33-38]
 • ماستکتومی تأثیر ماساژ درمانی با و بدون بانداژ کشی بر درد، ادم و مشکلات عضلات اسکلتی اندام فوقانی پس از رادیکال ماستکتومی تعدیل شده: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 1-8]
 • ماستکتومی بررسی تأثیر هشت هفته تمرین کششی بر درد و مشکلات کمربند شانه‌ای در زنان ماستکتومی شده: کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 8-16]
 • مایکوپلاسما ژنیتالیوم بررسی تأثیر عفونت‌های کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم بر نتیجه IVF در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان رضوی و مرکز ناباروری میلاد مشهد [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 40-47]
 • مالوندی آلدئید اثر یک دوره تمرینات شنا و مصرف ویتامین E بر فعالیت کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز و سطوح مالوندی آلدئید در بافت تخمدان موش‌های مدل اندومتریوز [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 43-51]
 • ماماها ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرش و باور ماماها به زایمان فیزیولوژیک [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 76-87]
 • ماموگرافی بررسی نتایج پاتولوژیک حاصل از بیوپسی استریوتاکسیک میکروکلسیفیکاسیون های دارای نمای مشکوک به بدخیمی در ماموگرافی پستان [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 43-50]
 • ماموگرافی سرطان پستان وابسته به حاملگی: یافته های ماموگرافیک و سونوگرافیک [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 18-29]
 • متاآنالیز بررسی سطوح آنتیژن اختصاصی پروستات در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 102-111]
 • متاآنالیز بررسی مقایسه ای روغن گل مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای زنان: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 91-98]
 • مثانه هماچوری آشکار، تظاهر نادری از پلاسنتا پرکرتا: گزارش یک مورد [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 98-101]
 • محلول پدوفیلین بررسی مقایسه‌ای تأثیر کرم حاوی عصاره چای سبز و محلول پدوفیلین بر روند کاهش ضایعات زگیل تناسلی [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 33-40]
 • میخک تأثیر عصاره هیدروالکلی میخک بر شدت درد زخم اپی‌زیاتومی زنان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 82-90]
 • مدل اعتقاد بهداشتی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر منافع و موانع درک شده بر قصد انجام تلقیح واکسن ویروس پاپیلومای انسانی در زنان آسیب‌پذیر: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 78-87]
 • مراقبت بیمار محور بررسی کیفیت ارائه مراقبت بیمار محور از دیدگاه مددجویان ناباروری در مراکز کمک باروری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 51-59]
 • مراقبت در منزل تأثیر مراقبت دوره پس از زایمان در منزل بر سلامت مادران [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 45-53]
 • مرگ مادری علل مرگ‌های مادری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با رویکرد ICD-MM در سال‌های 97-1390 [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 35-45]
 • مرگ‌و‌میر مادری بررسی شیوع و عوامل مرتبط با عوارض شدید مادری (مادران نزدیک به مرگ) در اهواز، سال 1395 [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 78-87]
 • مریم‌گلی تأثیر رایحه‌درمانی با مریم‌گلی بر کیفیت خواب زنان یائسه [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 50-57]
 • مروری درمان‌های دارویی مدرن اختلال عملکرد جنسی در زنان: مرور نقلی [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 69-84]
 • مرور سیستماتیک رضایت اهداکنندگان از اهدای تخمک و تمایل به اهدای مجدد: یک مقاله مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 85-94]
 • مرور سیستماتیک ارتباط بین آلودگی هوا و پرهاکلامپسی با فشار خون بارداری: یک مطالعه مرور سیستماتیک [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 95-107]
 • مرور سیستماتیک بررسی اثر لیزر و نور شدید پالسی در درمان هیرسوتیسم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: مرور سیستماتیک [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 96-108]
 • مرور سیستماتیک بررسی اثر دارچین بر سندرم تخمدان پلیکیستیک: مرور سیستماتیک [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 86-97]
 • مسدود کننده‌های گیرنده آنژیوتانسین اثر داروهای مهارکننده سیستم رنین-آنژیوتانسین بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 88-96]
 • مشاوره تصمیم‌گیری اشتراکی پیرامون نوع زایمان بعد از سزارین: مطالعه مروری [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 89-97]
 • مطالعه مروری پیوند رحم از منظر اصول اخلاق زیستی: یک مطالعه مروری [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 76-98]
 • مفنامیک‌اسید بررسی تأثیر کپسول گیاه بومادران بر میزان و مدت خونریزی قاعدگی در زنان مبتلا به منوراژی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 67-77]
 • مقاومت به انسولین ارتباط مقاومت به انسولین با دریافت غذایی ویتامین‌های D و E در زنان PCOS بر اساس معیار روتردام [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 46-56]
 • مقاومت به انسولین تأثیر شش هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی استئوکلسین غیرکربوکسیله، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی دختران دارای اضافه وزن: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 57-66]
 • مقاومت به درمان هورمونی بروز ژن PTEN و مقاومت به درمان با تاموکسیفن در بیماران سرطان پستان با گیرنده استروئیدی مثبت، یک مطالعه مقطعی طی سال 95-1385 [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 9-19]
 • مکمل گل گاوزبان تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف گل گاوزبان بر پروتئین واکنشگر C و فریتین سرم زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 79-87]
 • منافع درک شده تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر منافع و موانع درک شده بر قصد انجام تلقیح واکسن ویروس پاپیلومای انسانی در زنان آسیب‌پذیر: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 78-87]
 • منوپاز بررسی رابطه ابتلاء به سرطان پستان با افزایش هورمون پرولاکتین و میزان TSH در زنان منوپوز و پره‌منوپوز: یک مطالعه مورد شاهدی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 88-96]
 • منوراژی بررسی تأثیر کپسول گیاه بومادران بر میزان و مدت خونریزی قاعدگی در زنان مبتلا به منوراژی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 67-77]
 • مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین اثر داروهای مهارکننده سیستم رنین-آنژیوتانسین بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 88-96]
 • موانع درک شده تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر منافع و موانع درک شده بر قصد انجام تلقیح واکسن ویروس پاپیلومای انسانی در زنان آسیب‌پذیر: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 78-87]
 • موسیقی‌درمانی تأثیر موسیقی‌درمانی بر خونریزی حین عمل بیماران تحت عمل سزارین با بی‌حسی اسپاینال [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 27-34]
 • مول هیداتیفرم بررسی عوامل خطر و علائم بالینی مول هیداتیفرم در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله روحانی بابل: 1390-1396 [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 31-38]
 • مول هیداتیفرم بررسی ارتباط سطوح ویتامین‌ها با سابقه مول هیداتیفرم در زنان: مطالعه مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 95-104]

ن

 • ناباروری بررسی تأثیر عفونت‌های کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم بر نتیجه IVF در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان رضوی و مرکز ناباروری میلاد مشهد [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 40-47]
 • ناباروری بررسی ارتباط تیتر IgG و IgA آنتیبادی کلامیدیا تراکوماتیس و انسداد لولهای در زنان نازا و مقایسه تیتر آنتیبادی با زنان نرمال [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 9-14]
 • ناباروری بررسی کیفیت ارائه مراقبت بیمار محور از دیدگاه مددجویان ناباروری در مراکز کمک باروری بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 51-59]
 • ناباروری بررسی ارتباط بین سطح پروژسترون سرم روز قبل تجویز شیاف پروژسترون با میزان حاملگی در سیکل‌های انتقال جنین [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 6-12]
 • ناباروری مردان ارزیابی بیان ژن miR-378 و اندازه‌گیری سطح پلاسمایی کوآنزیم Q10 در مردان نابارور با الگوی اسپرماتوژنز نرمال [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 70-75]
 • ناباروری مردان شیوع عفونت کلامیدیا تراکوماتیس و تأثیر آن بر مایع منی مردان نابارور مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های نازایی تبریز [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 18-23]
 • نازایی تأثیر جراحی اندومتریوما با سایز 4 سانتی‌متر و بزرگ‌تر بر میزان بارداری زنان نازا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 10-17]
 • ناهنجاری مولرین گزارش یک مورد حاملگی اکتوپیک در شاخ فرعی غیر ارتباطی رحم تک‌شاخ [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 97-100]
 • ناهنجاری‌های مولرین حاملگی موفق در رحم دی‌دلفیس: گزارش موردی [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 102-107]
 • نتایج نامطلوب بارداری بررسی نتایج نامطلوب بارداری در زنان باردار با غربالگری یکپارچه آنوپلوئیدی مثبت در دانشگاه علوم پزشکی بابل: فروردین 1396 لغایت خرداد 1398 [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 29-38]
 • نخست‌زا بررسی تأثیر ژل آلوئه‌ورا در پیشگیری از استریای حاملگی [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 41-50]
 • نخست‌‌زا بررسی تأثیر سولفات منیزیم موضعی در فاز نهفته بر بیشاپ اسکور و طول مدت فاز نهفته در زنان نخست‌زا [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 42-49]
 • نسفاتین بررسی نقش هورمون آدیپونکتین و نسفاتین-1 در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 75-88]
 • نسفاتین-1 بررسی ارتباط سطح سرمی نسفاتین-1 با شاخص‌های آنتروپومتریک 24-18 ماه بعد از زایمان مادر از نظر روش زایمان: یک مطالعه مورد-شاهدی لانه‌گزیده [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 59-68]
 • نگرش ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرش و باور ماماها به زایمان فیزیولوژیک [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 76-87]
 • نگرش بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شهر سبزوار در خصوص قرنطینه خانگی جهت پیشگیری از بیماری کرونا ویروس [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 49-57]
 • نمایه گلیسمی بررسی ارتباط نمایه و بارِ گلیسمی رژیم غذایی با سطح لیپیدهای سرم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 54-61]
 • نیمرخ لیپیدی تأثیر شش هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی استئوکلسین غیرکربوکسیله، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی دختران دارای اضافه وزن: کارآزمایی بالینی تصادفی شده [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 57-66]
 • نوتروفیل مقایسه نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و نسبت پلاکت به لنفوسیت در پره‌اکلامپسی با بارداری نرمال: مطالعه مورد- شاهدی [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 61-68]
 • نئوپلاسم‌های لگنی گزارش یک مورد توده لگنی با تشخیص نهایی طحال فرعی خود‌به‌خود کاشته شده در بیماری با سابقه اسپلنکتومی [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 120-125]

و

 • واحد مراقبت‌های ویژه مهم‌ترین عوامل بستری مادران باردار آسیایی در بخش مراقبت‌های ویژه [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 88-101]
 • واکسن ویروس پاپیلومای انسانی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر منافع و موانع درک شده بر قصد انجام تلقیح واکسن ویروس پاپیلومای انسانی در زنان آسیب‌پذیر: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 78-87]
 • واکنش زنجیره­ای پلیمراز ارتباط پاپیلوما ویروس انسانی و سرطان پستان در زنان مبتلا به این سرطان در استان خوزستان [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 66-74]
 • ویتامین بررسی ارتباط سطوح ویتامین‌ها با سابقه مول هیداتیفرم در زنان: مطالعه مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 95-104]
 • ویتامین D ارتباط سطح ویتامین D مادر با پارگی زودرس پرده‌های جنینی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 33-39]
 • ویتامین D مقایسه سطح سرمی ویتامین D پس از ماستکتومی در زنان با و بدون عفونت پس از جراحی: مطالعه مورد-شاهدی [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 33-38]
 • ویتامین E بررسی مقایسه ای روغن گل مغربی و ویتامین E بر شدت ماستالژی دوره ای زنان: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 91-98]
 • ویتامین E اثر یک دوره تمرینات شنا و مصرف ویتامین E بر فعالیت کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز و سطوح مالوندی آلدئید در بافت تخمدان موش‌های مدل اندومتریوز [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 43-51]
 • ویتامین‌های D و E ارتباط مقاومت به انسولین با دریافت غذایی ویتامین‌های D و E در زنان PCOS بر اساس معیار روتردام [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 46-56]
 • ویروس پاپیلومای انسانی مطالعه ژنوتیپهای شایع ویروس پاپیلومای انسانی در جمعیت آذربایجان شرقی با استفاده از کیت HPV Direct Flow CHIP [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 18-25]
 • ویروس پاپیلومای انسانی مقایسه تست پاپیلومای ویروس انسانی (HPV) با پاپ‌اسمیر در غربالگری سرطان دهانه رحم: مطالعه فرامروری [دوره 23، شماره 7، 1399، صفحه 88-96]
 • وزن‌گیری دوران بارداری بررسی ارتباط تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت و اضافه وزن باقی‌مانده پس از زایمان در ایران بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت: یک مطالعه مروری سیستماتیک [دوره 23، شماره 8، 1399، صفحه 87-106]
 • وسیله جایگاه‌سنج اختراع شده بررسی توافق تشخیصی در خصوص جایگاه سر جنین بین جایگاه‌سنج و معاینه بالینی [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 1-6]
 • ولوواژینیت کاندیدایی (VVC) مقایسه گونه‌های کاندیدا در مبتلایان به واژینیت کاندیدایی در تربت‌جام و ارتباط آن با دیابت [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 60-67]

ه

 • هیپرآندروژنیسم مقایسه اثرات قرص‌های اتیسترون و کنتراسمین بر یافته‌های بالینی و بیوشیمیایی هیپرآندروژنیسم و پارامترهای متابولیک بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 29-42]
 • هیپوتانسیون مقایسه اثر فنیل‌افرین و افدرین بر نوزاد در درمان هیپوتانسیون ناشی از بی‌حسی نخاعی در زنان باردار کاندید سزارین [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 7-18]
 • هیرسوتیسم بررسی اثر لیزر و نور شدید پالسی در درمان هیرسوتیسم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: مرور سیستماتیک [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 96-108]
 • هیسترکتومی بررسی مقایسه‌ای نقش روی در بهبودی زخم پس از جراحی هیسترکتومی شکمی در زنان مبتلا به سرطان و بدون سرطان و ارتباط آن با شاخصهای آنتروپومتریک زنان مراجعه کننده به بیمارستانهای سطح شهر تبریز: مطالعه مورد- شاهدی [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 24-30]
 • هیسترکتومی گزارش یک مورد لنفوم نان هوچکین اولیه تخمدان [دوره 23، شماره 9، 1399، صفحه 108-112]
 • هیسترکتومی مقایسه استرس پس از سانحه بعد از عمل هیسترکتومی در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1398 [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 43-51]
 • هیسترکتومی همراه با جنین گزارش یک مورد هیسترکتومی همراه با جنین در بیمار مبتلا به رحم فیبروماتوز و پارگی زودرس کیسه آب [دوره 23، شماره 5، 1399، صفحه 105-110]
 • هیستروسالپنگوگرافی گزارش موردی از رحم دی‌دلفیس با انسداد طرف راست سرویکس به‌دلیل وجود سپتوم عرضی واژن [دوره 23، شماره 6، 1399، صفحه 110-114]
 • هماچوری هماچوری آشکار، تظاهر نادری از پلاسنتا پرکرتا: گزارش یک مورد [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 98-101]
 • هموگلوبین گلیکوزیله مقایسه برخی از عوامل آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی زنان سالمند دیابتی و غیردیابتی دارای اضافه‌وزن [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 25-34]
 • هورمون‌های عملکردی تیروئیدی بررسی تأثیر روش زایمان بر سطح هورمون‌های عملکردی تیروئید در هنگام تولد، یک مطالعه مقطعی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 50-56]

ی

 • یائسگی اثربخشی آموزش شفقت به خود بر گرگرفتگی و عرق شبانه زنان یائسه [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 30-41]
 • یائسگی تأثیر رایحه‌درمانی با مریم‌گلی بر کیفیت خواب زنان یائسه [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 50-57]
 • یائسگی مقایسه استرس پس از سانحه بعد از عمل هیسترکتومی در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1398 [دوره 23، شماره 10، 1399، صفحه 43-51]
 • یائسگی اثر گیاه ختمی بر عملکرد جنسی زنان یائسه: کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده [دوره 23، شماره 11، 1399، صفحه 24-32]
 • یائسگی تأثیر کاربرد تدابیر تغذیه ای طب سنتی ایرانی بر کیفیت زندگی زنان در دوران یائسگی [دوره 23، شماره 12، 1399، صفحه 67-75]