نمایه نویسندگان

آ

 • آریامنش، امیر شهریار بررسی سطح کلسیم، فسفر و آلکالن فسفاتاز سرم در سه ماهه های مختلف حاملگی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 101-106]
 • آل یاسین، احمد بررسی ناهنجاری کروموزوم های جنسی در تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 127-132]

ا

 • احمدی، اعظم بررسی عوارض درمانها در سرطان دستگاه تناسلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1375-1381 [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 1-8]
 • اسماعیلی، حبیب ا.. مقایسه اثر نوار حاوی ژل خنک کننده با بسته یخ برشدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 79-86]
 • اسماعیل زاده، صدیقه آثار قرص پیشگیری از بارداری بر موفقیت باروری لقاح آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 39-48]
 • افتخاریزدی، میترا مقایسه روش القای انتخابی زایمان با روش انتظار و مراقبت از حاملگی طولانی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 49-54]
 • اکبرزاده، رویا مقایسه روش القای انتخابی زایمان با روش انتظار و مراقبت از حاملگی طولانی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 49-54]
 • امام قلی تبار، پریسا مقایسه سرمادرمانی با پودوفیلین در درمان زگیل تناسلی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 133-138]

ب

 • بالغی، مهرانگیز ارزیابی ذخیره تخمدانی به وسیله آزمون چالش کلومیفن [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 9-16]
 • بصیرت، زهرا ارزیابی ذخیره تخمدانی به وسیله آزمون چالش کلومیفن [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 9-16]
 • بهاری، محمود بررسی سطح کلسیم، فسفر و آلکالن فسفاتاز سرم در سه ماهه های مختلف حاملگی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 101-106]
 • بهدانی، فاطمه تاثیر افسردگی و اضطراب بر پیامد درمان کمک باروری [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 119-126]

پ

 • پزشک پور، فخرالزمان مقایسه سرمادرمانی با پودوفیلین در درمان زگیل تناسلی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 133-138]
 • پور غزنین، طیبه تأثیر رفلکسولوژی کف پا بر شدت یبوست زنان باردار [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 27-38]

ت

ج

 • جاویدی، زری ارتباط پیتریازیس ورسیکالر با مصرف ضدبارداریهای خوراکی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 113-118]
 • جعفری شبیری، مهری شیوع ضایعات پیش سرطانی و سرطان مهاجم دهانه رحم [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 63-78]
 • جهانبخش، سید سعید مروری بر احیاء قلبی ریوی در مادران باردار [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 87-96]

ح

 • حاجیان، کریم ا... ارزیابی ذخیره تخمدانی به وسیله آزمون چالش کلومیفن [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 9-16]
 • حبرانی، پریا تاثیر افسردگی و اضطراب بر پیامد درمان کمک باروری [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 119-126]
 • حقگو، آمنه ارزیابی نتایج باروری رحم های سپتوم دار اصلاح شده با متروپلاستی هیستروسکوپیک [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 107-112]
 • حلیمی، منیره شیوع ضایعات پیش سرطانی و سرطان مهاجم دهانه رحم [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 63-78]

د

 • دادگر، سلمه مقایسه اثر نوار حاوی ژل خنک کننده با بسته یخ برشدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 79-86]
 • دسترنج تبریزی، علی شیوع ضایعات پیش سرطانی و سرطان مهاجم دهانه رحم [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 63-78]

ر

 • رحیمی، حسن بررسی سطح کلسیم، فسفر و آلکالن فسفاتاز سرم در سه ماهه های مختلف حاملگی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 101-106]
 • رهبر، ناهید گزارش یک مورد حاملگی تخمدانی با سابقه دو بار حاملگی خارج رحمی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 97-100]
 • رئیس السادات، بتول مروری بر احیاء قلبی ریوی در مادران باردار [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 87-96]

ز

 • زینال زاده، مهتاب ارزیابی ذخیره تخمدانی به وسیله آزمون چالش کلومیفن [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 9-16]
 • زینال زاده، مهتاب آثار قرص پیشگیری از بارداری بر موفقیت باروری لقاح آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 39-48]

س

 • سیدی، حجت الله بررسی ناهنجاری کروموزوم های جنسی در تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 127-132]
 • سریری، الهه ارزیابی نتایج باروری رحم های سپتوم دار اصلاح شده با متروپلاستی هیستروسکوپیک [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 107-112]
 • سلطانی فر، عاطفه تاثیر افسردگی و اضطراب بر پیامد درمان کمک باروری [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 119-126]

ش

 • شاکری، محمدتقی مقایسه سرمادرمانی با پودوفیلین در درمان زگیل تناسلی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 133-138]
 • شمسعلی نیا، عباس تأثیر رفلکسولوژی کف پا بر شدت یبوست زنان باردار [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 27-38]
 • شهامفر، جعفر شیوع ضایعات پیش سرطانی و سرطان مهاجم دهانه رحم [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 63-78]

ص

 • صاحب کشف، حمید بررسی ناهنجاری کروموزوم های جنسی در تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 127-132]
 • صاحب کشف، سعید بررسی ناهنجاری کروموزوم های جنسی در تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 127-132]

ظ

 • ظهیری سروری، زیبا پیش بینی کنندههای شکست درمان بعد از الکتروکوتری لاپاروسکوپیک تخمدان در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن سیترات [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 17-26]

ع

 • عابدیان، زهرا مقایسه اثر نوار حاوی ژل خنک کننده با بسته یخ برشدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 79-86]
 • عسگریان یزدی، مسعود تاثیر بی دردی نخاعی در مراحل مختلف زایمان بیمارستان هفده شهریور 1384 [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 55-62]
 • عطر کار روشن، زهرا پیش بینی کنندههای شکست درمان بعد از الکتروکوتری لاپاروسکوپیک تخمدان در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن سیترات [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 17-26]
 • علامه، تاج السادات بررسی عوارض درمانها در سرطان دستگاه تناسلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1375-1381 [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 1-8]

غ

 • غفاری، فاطمه تأثیر رفلکسولوژی کف پا بر شدت یبوست زنان باردار [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 27-38]

ف

 • فتی، عبدالمجید ارتباط پیتریازیس ورسیکالر با مصرف ضدبارداریهای خوراکی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 113-118]
 • فتحی نجفی، طاهره تاثیر بی دردی نخاعی در مراحل مختلف زایمان بیمارستان هفده شهریور 1384 [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 55-62]
 • فرامرزی، محبوبه آثار قرص پیشگیری از بارداری بر موفقیت باروری لقاح آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 39-48]
 • فرشته نژاد، سید محمد ارزیابی نتایج باروری رحم های سپتوم دار اصلاح شده با متروپلاستی هیستروسکوپیک [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 107-112]

ق

 • قره داغی، محمد بررسی سطح کلسیم، فسفر و آلکالن فسفاتاز سرم در سه ماهه های مختلف حاملگی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 101-106]
 • قزوینی، فاطمه گزارش یک مورد حاملگی تخمدانی با سابقه دو بار حاملگی خارج رحمی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 97-100]
 • قمیان، نیره بررسی سطح کلسیم، فسفر و آلکالن فسفاتاز سرم در سه ماهه های مختلف حاملگی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 101-106]

ک

 • کی نژاد، پاریس بررسی ناهنجاری کروموزوم های جنسی در تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 127-132]

ل

 • لایق، پوران مقایسه سرمادرمانی با پودوفیلین در درمان زگیل تناسلی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 133-138]

م

 • محمدی ضیائی، لیلا بررسی ناهنجاری کروموزوم های جنسی در تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 127-132]
 • مظلوم، سید رضا تاثیر بی دردی نخاعی در مراحل مختلف زایمان بیمارستان هفده شهریور 1384 [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 55-62]
 • ملکی، مسعود ارتباط پیتریازیس ورسیکالر با مصرف ضدبارداریهای خوراکی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 113-118]
 • موسوی فر، نزهت تاثیر افسردگی و اضطراب بر پیامد درمان کمک باروری [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 119-126]

ن

 • ناهیدی، یلدا ارتباط پیتریازیس ورسیکالر با مصرف ضدبارداریهای خوراکی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 113-118]
 • نظری، طا هره آثار قرص پیشگیری از بارداری بر موفقیت باروری لقاح آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 39-48]
 • نوابی ریگی، شهین دخت مقایسه اثر نوار حاوی ژل خنک کننده با بسته یخ برشدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 79-86]

و

 • وحدت، منصوره ارزیابی نتایج باروری رحم های سپتوم دار اصلاح شده با متروپلاستی هیستروسکوپیک [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 107-112]

ه

 • هاشمیان، علیرضا مروری بر احیاء قلبی ریوی در مادران باردار [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 87-96]

ی

 • یوسف زاده، صدیقه مقایسه روش القای انتخابی زایمان با روش انتظار و مراقبت از حاملگی طولانی [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 49-54]
 • یوسف ن‍ژاد، هاجر ارزیابی نتایج باروری رحم های سپتوم دار اصلاح شده با متروپلاستی هیستروسکوپیک [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 107-112]