میکروکایمریسم؛ مهاجرت دوسویه‌ی سلول‌ها بین مادر و جنین

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 گروه زیست شناسی سلولی و ملکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجانتبریز،ایران.

چکیده

مقدمه: گذر دوطرفه‌ی سلول‌ها بین جنین و مادر، احتمالا در تمام بارداری‌ها رخ داده و در توسعه‌ی سیستم ایمنی جنینی، ترمیم بافتی در بیماری‌های خودایمنی، سرطان و مراقبت‌ایمنی در مادر نقش دارد. شواهد پیش‌رونده نشان می‌دهد که سلول‌های جنینی می‌توانند بعد از زایمان پایدار بمانند و به میکروکایمریسم منجر شوند. با وجود شواهد کافی مبنی بر گذر دوطرفه‌ی سلول‌ها، بخش قابل توجهی از میکروکایمریسم جنینی مبهم باقی مانده‌است.

روش‌کار: در این مطالعه‌ی مروری، کلمات کلیدی میکروکایمریسم، گذر سلولی بین جنین و مادر (MFCT) و جنین نیمه-آلوژنیک در پایگا‌های PubMed، Science Direct، Scopus و Google Scholar در بازه‌ی زمانی 1991 تا 2021 جستجو شده و مقالات مجلات چارک اول و مقالات دارای اطلاعات مستند در اولویت قرارگرفتند.

یافته‌ها: در طول بارداری موفق انسان، احتمالا با سرکوب سیستم ایمنی جفتی، جنین نیمه‌آلوژنیک از حمله‌ی سیستم ایمنی مادر در امان می‌ماند و به ایجاد میکروکایمریسم کمک می‌کند. سلول‌های جنینی عمدتا در مغز استخوان مادر پایدار می‌شوند و دارای توانایی تمایز به سلول‌های بالغ ویژه‌ی بافتی در اندام‌های آسیب‌دیده‌ی مادر هستند.

نتیجه‌گیری: درک بیشتر بیولوژی سلول‌های جنینی میکروکایمریک، توانایی سلول‌های جنینی برای عبور از سد جفتی و سد خونی- مغزی، مهاجرت به بافت‌های گوناگون و تمایز به چندین نوع سلول مختلف، ممکن است باعث پیش‌برد استراتژی‌هایی برای پیوند داخل وریدی سلول‌های بنیادی یا اجدادی به منظور ترمیم با روش سلول‌درمانی شود. هم‌چنین حضور سلول‌های جنینی در خون مادر می‌تواند ابزاری غیر‌تهاجمی برای دسترسی به DNA جنینی، به منظور تشخیص پیش از تولد فراهم‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Microchimerism; Bilateral migration of cells between mother and fetus

نویسندگان [English]

  • Solmaz Moniri javadhesari 1
  • mohaddeseh koohi chapan 2
1 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Department of Biology Faculty of Basic Sciences Azerbaijan Shahid Madani Univercity Tabriz Iran
چکیده [English]

Introduction: The bilateral cell traffic between the fetus and the mother probably occurs in all pregnancies and is participated in the development of the fetal immune system, tissue repair in autoimmune diseases, cancer and maternal immune surveillance. Progressive evidences indicate that after giving birth, embryonic cells persist and lead to microchimerism. Despite ample evidences of two-way cell traffic, a significant portion of embryonic microchimerism remains ambiguous.

Methods: In this review, the keywords microchimerism, maternal-fetal cellular trafficking (MFCT) and semi-allogeneic fetus have been searched in valid scientific databases from 1991 to 2021. Inclusion criteria were the articles that been recently published in Q1 journals. On the other hand, the articles with incomplete data and less relevant articles were excluded

Results: . During a successful human pregnancy, the semi-allogeneic fetus is protected from the attack of the maternal immune system possibly by suppressing the placental immune response, which contributes to microchimerism.

Embryonic cells mainly are stabilized in the maternal bone marrow and able to differentiate into tissue-specific adult cells in damaged organs of motherConclusion: Further understandings of the biology of microchimeric cells, how embryonic cells crossing the placental and blood-brain barriers, how they migrate to different tissues, and differentiate into several different cell types, may develop the strategies for cell therapy by intravenous transplantation of stem or ancestral cells. Also, the nucleated embryonic cells circulated in the mother's blood can provide fetal DNA for noninvasive prenatal diagnosis.Key words: Microchimerism, maternal-fetal cellular trafficking (MFCT), Semi-allogeneic fetus

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Microchimerism
  • maternal-fetal cellular trafficking (MFCT)
  • Semi-allogeneic fetus