ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D با دیابت بارداری در زنان باردار مبتلا و غیر مبتلا به دیابت بارداری: یک مطالعه موردی- شاهدی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی سلامت. دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران.

2 ob & gyn department of Jahrom university of medical science

3 2. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: دیابت بارداری (GDM) به عنوان عدم تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین تعریف می شود. کاهش سطح ویتامین D منجر به افزایش خطر دیابت بارداری تا 45٪ می شود.

روش کار: این مطالعه موردی شاهدی بر روی 110 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به کلینیک زنان شهرستان جهرم در سال 1400 انجام گرفت. از هر فرد 5 میلی لیتر خون وریدی با استفاده از سرنگ یکبار مصرف استریل با رعایت دقیق موازین خونگیری استاندارد جهت اندازه گیری سطوح سرمی TG، T-Chol، HDL-Chol، LDL-Chol ، Total Ca ، گلوکز ناشتا یا FBS ، تهیه شد. تست GTT با 4 بار خون‌گیری برای غربال‌گری دیابت بارداری انجام شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار غیر مبتلا به دیابت بارداری از نظر سطح سرمی ویتامین D تفاوت معنی دار وجود نداشته است(37/0=P). نتایج نشان داد که بین گروه زنان مبتلا دیابت بارداری و گروه زنان باردار غیر مبتلا به دیابت بارداری از نظر متغیرهای آزمایشگاهی HDL.ChoL ، Total.Ca، FBS و HbA1C تفاوت معنی دار وجود دارد(05/0> P).

نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که اگرچه بین زنان باردار مبتلا و غیر مبتلا به دیابت بارداری از نظر سطح سرمی ویتامین D تفاوت معنی دار وجود نداشته است، اما میزان ویتامین D در زنان با دیابت بارداری پایین تر از زنان بدون دیابت بارداری گزارش شد. بنابراین بنظر می رسد با اصلاح رژیم غذایی در گروه زنان با دیابت بارداری میتوان این کمبود را جبران نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between serum vitamin D levels and gestational diabetes in pregnant and non-gestational pregnant women: A case-control study

نویسندگان [English]

  • navid kalani 1
  • athar rasekh jahromi 2
  • Zahra Paymard 3
1 Research center for social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
2 ob & gyn dep of jahrom university of medical science
3 Student Research Committee, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Gestational diabetes mellitus (GDM) is defined as glucose intolerance and insulin resistance. Decreased vitamin D levels increase the risk of gestational diabetes by up to 45%.

Methods: This case-control study was performed on 110 pregnant women referred to Jahrom Women's Clinic in 2021. 5 ml of intravenous blood was prepared from each person using a sterile disposable syringe with strict observance of standard blood collection criteria to measure serum levels of TG, T-Chol, HDL-Chol, LDL-Chol, Total Ca, fasting glucose or FBS.

Results: The results showed that there was no significant difference between serum levels of vitamin D between women with gestational diabetes and pregnant women without gestational diabetes (P = 0.37). The results showed that there was a significant difference between the group of women with gestational diabetes and the group of pregnant women without gestational diabetes in terms of laboratory variables HDL.ChoL, Total.Ca, FBS and HbA1C (P <0.05).

Conclusion: The results of the present study showed that although there was no significant difference in serum levels of vitamin D between pregnant women with non-gestational diabetes, the level of vitamin D in women with gestational diabetes was lower than women without diabetes. Pregnancy was reported. Therefore, it seems that this deficiency can be compensated by modifying the diet in the group of women with gestational diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitamin D
  • Gestational diabetes
  • Pregnant Women