اثرات رژیم غذایی کتوژنیک بر پیامدهای سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک مرور نظام مند بر کارآزمایی های بالینی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی علوم تغذیه، گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استادیار گروه تغذیه سلولی مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک یکی از مهمترین علل عدم تخمک گذاری و ناباروری در زنان بوده که با بیماری های مزمن از جمله چاقی، مقاومت به انسولین، دیابت، بیماری های قلبی عروقی و کبد چرب در ارتباط است. مطالعه مرور نظام مند حاضر با هدف تعیین اثرات رژیم غذایی کتوژنیک بر پیامدهای سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد.

مواد و روش ها: در این مرور نظام مند، پس از جستجوی کلمات کلیدی "سندرم تخمدان پلی کیستیک"، "رژیم غذایی کتوژنیک"، "رژیم غذایی کم کربوهیدرات" و "کارآزمایی های بالینی" در پایگاه های اطلاعاتی Medline، PubMed، Science Direct، Magiran، ISD، ISC و Cochrane مقالات مرتبط با هدف مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: در این مطالعه، 4 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد پیروی از رژیم غذایی کتوژنیک در افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک می تواند با کاهش وزن و نمایه توده بدن، کاهش فشار خون، کاهش کلسترول تام و تری گلیسیرید سرم منجر به کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی در این بیماران شود.

نتیجه گیری: پیروی از رژیم غذایی کتوژنیک در طولانی مدت می تواند سبب کاهش وزن، بهبود مقاومت به انسولین و اختلالات پروفایل چربی سرم در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک گردد. به منظور بررسی اثرات متابولیم و اندوکرین رژیم غذایی کتوژنیک در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک، انجام کارآزمایی های بالینی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of the ketogenic diet on outcomes of polycystic ovary syndrome: A systematic review on clinical trials

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Lorzadeh Amin 1
  • Morvarid Noormohammadi 2
  • Ghazaleh Eslamian 3
1 Student Research Committee, Faculty of Nutrition and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Nutrition, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Department of Cellular and Molecular Nutrition, Faculty of Nutrition and Food Technology, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Polycystic ovary syndrome is a major cause of anovulation and infertility in women that is associated with chronic diseases such as obesity, insulin resistance, diabetes, cardiovascular disease, and fatty liver disease. This systematic review aimed to ascertain the impacts of the ketogenic diet on the polycystic ovary syndrome outcomes.

Methods: In this systematic review, the keywords “polycystic ovary syndrome”, “ketogenic diet”, “low carbohydrate diet”, and “clinical trials” were searched in Medline, PubMed, Science Direct, Magiran, ISD, ISC and Cochrane databases. Then, publications relevant to the study's aim were reviewed.

Results: Four studies were examined. The results showed that following a ketogenic diet in patients with polycystic ovary syndrome may reduce the risk of cardiovascular disease in these patients by lowering weight and body mass index, blood pressure, serum total cholesterol, and triglycerides.

Conclusion: Long-term adherence to a ketogenic diet may result in weight loss, improved insulin resistance, and serum lipid profile disorders in patients with polycystic ovary syndrome. Clinical trials are suggested to evaluate the effects of ketogenic diet on these metabolic and endocrine factors in PCOS women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polycystic ovary syndrome
  • Ketogenic diet
  • low carbohydrate diet
  • Infertility