موضوعات = علوم ورزشی
اثر تمرین شنا، ویتامین E و تزریق سلول بنیادی بر سطوح تستوسترون و ژن‌های درگیر در مسیر اتوفاژی موش‌های نر نابارور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22038/ijogi.2024.77433.5972

بهنام اسماعیلی؛ پروین فرزانگی؛ سید عبداللله هاشم ورزی؛ بابی سان عسکری


اثر 12 هفته تمرین پیلاتس بر سطح سرمی ادیپولین، هموگلوبین گلیکوزیله و برخی شاخص‌های ترکیب بدنی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 27، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 27-35

10.22038/ijogi.2024.73196.5760

زهرا منتظری نجف آبادی؛ دکتر سعید کشاورز؛ دکتر الهام افتخاری قینانی؛ دکتر مهناز مروی


اثر 12 هفته تمرینات پیلاتس بر سطح سرمی گرلین و میزان اشتها در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

دوره 27، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 46-54

10.22038/ijogi.2024.73467.5775

اعظم طالبی؛ دکتر الهام افتخاری قینانی؛ دکتر جمشید بنایی بروجنی؛ دکتر سعید کشاورز