موضوعات = غدد داخلی و متابولیسم
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط بین سن اولین بارداری و تعداد زایمان با سندرم متابولیک و اجزای آن: نتایج حاصل از مطالعه کوهورت گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1400

محمد رضا نقی پور؛ فرحناز جوکار؛ احسان امینی صالحی؛ سهیل حسنی پور؛ فریبرز منصور قناعی


2. سندرم تخمدان پلی کیستیک و سردردهای اولیه: یک مطالعه مرور نقلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

مرضیه ساعی قره ناز؛ مه بانو فرهادی آذر؛ فهیمه رمضانی تهرانی