کلیدواژه‌ها = سواد سلامت
ارزیابی سواد سلامت دهان و رفتار بهداشتی دهان و دندان در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب استان کرمان

دوره 23، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 39-49

10.22038/ijogi.2020.15996

دکتر مرضیه کریمی افشار؛ دکتر ملوک ترابی؛ دکتر ملیکا رئیسی افشار؛ دکتر مریم دلدار


رابطه بین سواد سلامت مراقبین و رفتار زنان مبتلا به MS

دوره 21، شماره 7، مهر 1397، صفحه 64-71

10.22038/ijogi.2018.11798

یاسمن جعفری؛ دکتر محمد واحدیان شاهرودی؛ دکتر هادی طهرانی؛ دکتر حبیب‌الله اسماعیلی؛ مهدی حارث‌آبادی؛ دکتر محمد شریعتی


ارتباط بین سواد سلامت مادران باردار با مراقبت‌های دوران بارداری و پیامد آن

دوره 19، شماره 37، دی 1395، صفحه 40-50

10.22038/ijogi.2016.8187

سیده سارا خرازی؛ نوشین پیمان؛ حبیب الله اسماعیلی