کلیدواژه‌ها = ترامادول
بررسی اثر ترامادول بر بافت بیضه و هورمون‌های انسولین و تستوسترون در موش‌های سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

دوره 22، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 54-61

10.22038/ijogi.2020.15553

فرزانه کاظم‌زاده؛ سحر ملزمی؛ محمد افشار اردلان؛ امیر‌حسین توزنده جانی؛ امیرحسین آشنایی


مقایسه تأثیر شیاف دیکلوفناک و ترامادول تزریقی و ترکیب این دو دارو روی درد بعد از سزارین به روش بی حسی نخاعی

دوره 17، شماره 131، بهمن 1393، صفحه 1-5

10.22038/ijogi.2015.3704

مرضیه لطفعلی زاده؛ ناهید زیرک؛ نیره قمیان؛ فاطمه ابراهیمی؛ منصوره محمدنژاد