کلیدواژه‌ها = حمایت
تأثیر برنامه مراقبت حمایتی بر داغدیدگی در زنان با سقط زودرس

دوره 20، شماره 8، آبان 1396، صفحه 33-41

10.22038/ijogi.2017.9588

ناهید گلمکانی؛ مریم احمدی؛ نگار اصغری‌پور؛ حبیب‌الله اسماعیلی


بررسی تأثیر حمایت تلفنی بر شدت تهوع و استفراغ نیمه اول بارداری در زنان نخست باردار

دوره 17، شماره 118، مهر 1393، صفحه 18-29

10.22038/ijogi.2014.3484

زهرا عابدیان؛ نرجس عباس زاده؛ رباب لطیف نژاد رودسری؛ محمدتقی شاکری


تأثیر اقدامات حمایتی در شش هفته اول پس از زایمان بر کیفیت زندگی زنان نخست زا

دوره 15، شماره 17، شهریور 1391، صفحه 17-24

10.22038/ijogi.2012.5673

فریبا قدس بین؛ خدیجه یزدانی؛ ایران جهان بین