کلیدواژه‌ها = لپتین
بررسی اثرات لپتین بر وزن گیری مادران باردار: مروری سیستماتیک

دوره 17، شماره 132، بهمن 1393، صفحه 16-27

10.22038/ijogi.2015.3988

مرضیه فغانی آغوزی؛ نجمه تهرانیان


مقایسه سطوح سرمی لپتین و آدیپونکتین در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم

دوره 16، شماره 84، بهمن 1392، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2014.2309

علی خسروبیگی؛ مژگان کاویانی؛ حسن احمدوند؛ مهسا نسیمی دوست


بررسی ارتباط سطح سرمی لپتین و گرلین با میزان مقاومت به انسولین و شاخص های تن سنجی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2012.5745

بهرام پورقاسم گرگری؛ شیوا هوجقانی؛ سلطانعلی محبوب؛ لعیا فرزدی؛ عبدالرسول صفائیان؛ مهدیه حامد بهزاد