کلیدواژه‌ها = بدخیمی تخمدان
گزارش یک مورد تومور سلول گرانولوزا جوانان تخمدان واریانت آناپلاستیک

دوره 24، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 95-100

10.22038/ijogi.2021.18310

دکتر معصومه غریب؛ دکتر فاطمه همایی شاندیز؛ دکتر قدرت‌الله مداح؛ دکتر بهنوش مهدی‌زاده


بررسی مقایسه ای سطح سرمی HSP70 و CA125 در بیماران مبتلا به سرطان اپی تلیال تخمدان و بیماران با توده خوش خیم تخمدانی

دوره 17، شماره 101، خرداد 1393، صفحه 1-5

10.22038/ijogi.2014.2913

زهره یوسفی؛ ملیحه حسن زاده مفرد؛ زهرا کاظمیان فر؛ حسین آیت اللهی؛ فاطمه توسلی؛ مهتاب بیراوندی؛ منور افضل آقایی