کلیدواژه‌ها = کورتیزول
بررسی مقایسه ‏ای سطح سرمی و ادراری کورتیزول در دیابت بارداری و زنان باردار سالم

دوره 17، شماره 135، اسفند 1393، صفحه 16-25

10.22038/ijogi.2015.4055

مینا آذرمی؛ علی اکبر ابوالفتحی؛ تورج احمدی جویباری؛ ماری عطایی؛ بهاره لطفی؛ عباس آقائی


بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر میزان اضطراب و سطح سرمی هورمون کورتیزول در مرحله اول زایمان زنان نخست زا

دوره 17، شماره 99، خرداد 1393، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2014.2853

محمد علی سهم الدینی؛ منصوره زمانی لاری؛ محمد نبی رحیمیان؛ لیلا دانایی؛ نرگس بیگی؛ حجت حبیبی