کلیدواژه‌ها = بلوغ
فرآیند بلوغ در کودکان حاصل روش‌های کمک باروری: یک مطالعه مروری

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 84-98

10.22038/ijogi.2023.22364

دکتر میترا صوابی اصفهانی؛ مریم حیدری سروستانی؛ فاطمه مختاری


تأثیر سرب بر زمان بلوغ دختران و پسران: یک مقاله مروری نظام‌مند

دوره 22، شماره 10، دی 1398، صفحه 75-85

10.22038/ijogi.2019.14193

شهین بزازیان؛ دکتر معصومه سیمبر؛ دکتر گیتی ازگلی؛ طاهره مختاریان گیلانی؛ ملیحه قیاسوند؛ نسرین عظیمی؛ زهرا کیانی؛ مریم حاجی اسماعیل‌لو


تأثیر شش 6 هفته برنامه‌ ورزشی هوازی بر عوامل هماتولوژیک دختران نوجوان

دوره 19، شماره 37، دی 1395، صفحه 8-15

10.22038/ijogi.2016.8183

محمد علی سمواتی شریف؛ اکرم رجبی؛ حجت‌الله سیاوشی


بررسی الگوی بلوغ در دختران شهر اهواز

دوره 16، شماره 77، آذر 1392، صفحه 16-22

10.22038/ijogi.2013.2102

نسیبه شریفی؛ شهناز نجار؛ میترا تدین نجف آبادی؛ حمیرا رشیدی؛ محمد حسین حقیقی زاده