کلیدواژه‌ها = ازدواج
تعداد مقالات: 3
1. تجربیات زیسته بیوه زنان از چالش‌های مرتبط با نیازهای عاطفی و جنسی: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 20، شماره 6، شهریور 1396، صفحه 80-95

میترا ملایی‌نژاد؛ شهناز کهن؛ فرزانه غدیریان


2. بررسی تأثیر آموزش های جنسی مبتنی بر آموزه های دینی بر سازگاری زناشویی زنان متأهل

دوره 16، شماره 84، بهمن 1392، صفحه 10-19

صدیقه یوسف زاده؛ فاطمه نامنی؛ ناهید گلمکانی؛ مونا نجف نجفی؛ مهدی ابراهیمی؛ مرتضی مدرس غروی


3. بررسی ضرورت انجام VDRL جهت بیماریابی سیفلیس قبل از ازدواج

دوره 9، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 15-18

جمشید آیت اللهی؛ علیرضا زارع