کلیدواژه‌ها = اپی­ زیاتومی
بررسی تأثیر ماساژ واژن و پرینه با روغن کنجد در مقایسه با ژل لوبریکانت بر طول مرحله دوم زایمان و آسیب پرینه در زنان نخست‌زا: کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 25، شماره 10، دی 1401، صفحه 63-72

10.22038/ijogi.2022.21579

فاطمه شوشتری‌پور؛ دکتر ناهید جوادی‌فر؛ دکتر مریم مرادی؛ دکتر مژگان جوادنوری؛ دکتر فاطمه امینی


بررسی اثر کرم بارهنگ بر شدت درد و ترمیم زخم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زا

دوره 25، شماره 9، آذر 1401، صفحه 87-95

10.22038/ijogi.2022.21369

بهاره بقال؛ دکتر راحله بابازاده؛ دکتر روشنک سالاری؛ دکتر ناهید قنبرزاده؛ دکتر حمید حیدریان