کلیدواژه‌ها = دختران
نیازهای سلامت باروری زنان و دختران در بلایای طبیعی: یک مقاله مرور نظامند

دوره 26، شماره 8، آبان 1402، صفحه 78-89

10.22038/ijogi.2023.23401

فرزانه صفاجو؛ دکتر فاطمه ناهیدی؛ دکتر فضل‌الله احمدی


بررسی ارزش تشخیصی معیارهای سونوگرافی لگنی در تشخیص بلوغ زودرس دختران شهر مشهد

دوره 22، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 8-15

10.22038/ijogi.2019.13386

دکتر فرزانه خروشی؛ دکتر یاسمین داوودی؛ دکتر پیمان اشراقی؛ دکتر مریم صالحی


بررسی شیوع اختلالات قاعدگی در دختران 14 تا 18 ساله دبیرستان های شهر شیراز و ارتباط آن با سندرم تخمدان پلی کیستیک

دوره 15، شماره 31، دی 1391، صفحه 13-19

10.22038/ijogi.2012.101

مرضیه اکبرزاده؛ طاهره نادری؛ محمد حسین دباغ منش؛ حمیدرضا طباطبایی؛ زهرا زارع