کلیدواژه‌ها = مرور نظام‌مند
کارایی و ایمنی استفاده از بیهوشی بدون مخدر در جراحی‌های زنان و زایمان: مرور نظام‌مند

دوره 26، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 104-113

10.22038/ijogi.2023.22961

دکتر محمد حسینی پویا؛ دکتر احمد رستگاریان؛ نوید کلانی؛ دکتر ناصر حاتمی؛ دکتر محمدحسن دم‌شناس؛ دکتر سمیه مهرپور


ابعاد مختلف پدیده ناباروری در زندگی زنان ایرانی: یک مطالعه مرور نظامند

دوره 26، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 90-108

10.22038/ijogi.2023.22603

دکتر لطف اله دژکام؛ منصور درویشی تفویضی؛ نوید کلانی


بررسی میزان شیوع خودایمنی تیروئید در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 26، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 94-106

10.22038/ijogi.2023.22163

سید سبحان بحرینی؛ محمدرضا دباغ؛ رضا‌ ابراهیمی؛ الناز هارونی


تأثیر گیاه خارخاسک (Tribulus Terrestris) بر اختلال عملکرد جنسی زنان: مروری نظام‌مند

دوره 25، شماره 4، تیر 1401، صفحه 96-109

10.22038/ijogi.2022.20719

ناهیدالسادات حسینی؛ مریم دهشیری؛ ناهید رمضانی جلفایی؛ امین صالحی ابرقویی


بررسی تأثیر آلوئه‌ورا بر کاهش درد و بهبود زخم اپی‌‌زیاتومی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 24، شماره 10، آذر 1400، صفحه 80-89

10.22038/ijogi.2021.19392

حدیث شاه رحمانی؛ دکتر گیتی ازگلی؛ فاطمه بیات؛ مریم عمیقی؛ دکتر فاطمه عبدی؛ دکتر نورالسادات کریمان


بررسی تأثیر داروی ارملوکسیفن بر ماستالژی (درد پستان): مروری نظام‌مند و متاآنالیزی از کارآزماییهای بالینی

دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، مهر 1400، صفحه 50-60

10.22038/ijogi.2021.18985

دکتر معصومه غضنفرپور؛ زری دولت‌آبادی؛ معصومه سعیدی؛ دکتر محمدعلی کیانی؛ دکتر نسیبه روزبه؛ فرزانه اشرفی‌نیا