کلیدواژه‌ها = گنادوتروپین
مقایسه دو داروی گونال‌اف و سینال‌اف در درمان نازایی سیکل ICSI در مرکز ناباروری میلاد

دوره 25، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 50-57

10.22038/ijogi.2022.20793

دکتر فائزه مشهدی؛ دکتر ملیحه محمودی‌نیا؛ دکتر طاهره صادقی؛ نفیسه جهان‌پاک؛ دکتر نیره خادم


بررسی حساسیت، ویژگی و صحت تست کراتینین و گنادوتروپین جفتی انسانی (βHCG) ترشحات سرویکوواژینال جهت تشخیص پارگی زودرس کیسه آمنیونتیک

دوره 24، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 31-39

10.22038/ijogi.2021.18569

دکتر آتوسا دبیری؛ دکتر سمیه رفیعی؛ دکتر نیما معتمد؛ دکتر احمد جلیلوند؛ مهناز کشاورز افشار؛ فاطمه بیات