کلیدواژه‌ها = جراحی
گزارش یک مورد بی حسی کامل نخاعی در جراحی سزارین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.22038/ijogi.2024.79411.6067

محمد صادق صنیع جهرمی؛ نوید کلانی؛ رضا صحرایی؛ فریده مقرب


بررسی ارتباط درد بعد از سزارین با اضطراب قبل و بعد از جراحی

دوره 19، شماره 24، شهریور 1395، صفحه 1-10

10.22038/ijogi.2016.7743

فاطمه سادات موسوی؛ ناهید گلمکانی؛ آزاده ساکی


سرطان سرویکس در بارداری: چالش های تشخیص و درمان

دوره 17، شماره 124، آذر 1393، صفحه 15-21

10.22038/ijogi.2014.3617

منیره طوسی؛ محمد محمدیان پناه؛ ساره حسینی؛ زهره یوسفی