کلیدواژه‌ها = یائسگی
مقایسه شاخص های بالینی و آزمایشگاهی در تعیین آتروفی واژن زنان یائسه

دوره 17، شماره 105، تیر 1393، صفحه 10-17

10.22038/ijogi.2014.3057

ناهید گلمکانی؛ اعظم پرنان اماموردیخان؛ ملیحه حسن زاده مفرد؛ ابوالقاسم سجادی طبسی؛ نوریه شریفی سیستانی؛ محمد تقی شاکری


بررسی ارتباط بین میزان فعالیت فیزیکی و شدت علائم یائسگی در زنان یائسه شهر اهواز

دوره 17، شماره 98، اردیبهشت 1393، صفحه 15-23

10.22038/ijogi.2014.2830

لیدا جلیلی؛ حمیده یزدی زاده؛ نسیبه شریفی؛ پروین عابدی؛ شهناز نجار؛ احسان اسد مبینی


مقایسه وضعیت بافت استخوانی مهره های کمری زنان ورزشکار (یوگا و پیاده روی) و غیر ورزشکار یائسه

دوره 16، شماره 82، دی 1392، صفحه 16-23

10.22038/ijogi.2014.2236

الهه فرازمند؛ محمد شبانی؛ فریده اخلاقی؛ محمدرضا رمضان پور


بررسی آگاهی و عملکرد زنان 60-45 ساله شهرستان سمنان پیرامون مسائل مرتبط با سلامتی در دوران یائسگی سال 1391

دوره 16، شماره 73، آبان 1392، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2013.1948

راهب قربانی؛ سمیرا بهرامی تبار؛ اکرم شهبازی؛ آزاده علیزاده


بررسی پاتولوژیک توده های پستانی در سنین قبل و بعد از یائسگی

دوره 16، شماره 68، مهر 1392، صفحه 21-27

10.22038/ijogi.2013.1910

فرناز سهیلی؛ سجاد علیزاده؛ مریم حسنی؛ پری بسطامی


کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز بهداشتی شرق شهر اهواز در سال 1391

دوره 16، شماره 59، مرداد 1392، صفحه 6-13

10.22038/ijogi.2013.1498

سمیه مکوندی؛ آراسته بسطامی؛ شیرین زرگر شوشتری؛ حمیده یزدی زاده؛ یاسمین اعتمادپور؛ سیده انیس تقوی فر


بررسی ارتباط شدت علائم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه

دوره 16، شماره 43، فروردین 1392، صفحه 14-20

10.22038/ijogi.2013.639

نرجس بحری؛ ملیحه عافیت؛ حمیدرضا آقا محمدیان؛ علی دلشاد نوقابی؛ نسرین بحری


مطالعه پدیدارشناسی تجربه یائسگی زنان ترکمن

دوره 15، شماره 35، بهمن 1391، صفحه 1-10

10.22038/ijogi.2013.322

اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری


سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان 65-35 ساله شهر مشهد در سال 1390-1389

دوره 15، شماره 36، بهمن 1391، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2013.346

حبیب الله اسماعیلی؛ رسول علیمی؛ نیلوفر جوانروح؛ هدی عزیزی؛ فاطمه وحید رودسری


بررسی کیفیت زندگی زنان یائسه بستری در بیمارستان امام رضا (ع) شهر آمل و عوامل مرتبط با آن

دوره 15، شماره 31، دی 1391، صفحه 7-12

10.22038/ijogi.2012.86

سید حمید شریف نیا؛ نسیم بهرامی؛ سوسن ساعت ساز؛ محمد علی سلیمانی؛ رقیه نظری؛ رقیه محمد تبار


عملکرد جنسی زنان یائسه و برخی عوامل پیشگویی کننده آن: مطالعه ای مبتنی بر جامعه در شهر ایلام 1390

دوره 15، شماره 23، آبان 1391، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2012.5652

سکینه محمد علیزاده چرندابی؛ نازنین رضائی؛ سویل حکیمی؛ علی منتظری؛ شیوا خاتمی؛ پرویز کریمی


بررسی ارتباط پوکی استخوان با از دست دادن دندان در زنان یائسه

دوره 15، شماره 10، تیر 1391، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2012.5702

منیره پورجواد؛ امیر معین تقوی؛ سپیده دادگر؛ محمد تقی شاکری


بررسی اثر پودر دانه کتان بر گرگرفتگی زنان حول وحوش یائسگی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 37-47

10.22038/ijogi.2011.5792

نسرین باغداری؛ اعظم اکبری؛ صدیقه آیتی؛ احمد امامی؛ حبیب‌ا... اسماعیلی


مقایسه کیفیت زندگی زنان یائسه و غیر یائسه بعداز هیسترکتومی

دوره 13، شماره 6، بهمن 1389، صفحه 39-45

10.22038/ijogi.2011.5801

لیلی بریم نژاد؛ فاطمه محدث اردبیلی؛ فریده جزء کبیری؛ حمید حقانی


گزارش یک مورد کوریوکارسینوم متاستاتیک در بیمار یائسه

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 53-60

10.22038/ijogi.2009.5881

زهره یوسفی؛ شهره سعید؛ سید عباس طباطبائی


ارتباط pHواژن و سطح سرمی هورمون تحریک کننده فولیکول در زنان یائسه

دوره 11، شماره 3، مهر 1387، صفحه 25-30

10.22038/ijogi.2008.5919

نادر اسماعیل‌پور؛ فریبا میر‌بلوک؛ مریم اصغرنیا؛ سیمین نصر


شدت و شیوع بی اختیاری ادراری در زنان شاغل پس از یا ئسگی

دوره 9، شماره 2، مهر 1385، صفحه 47-52

10.22038/ijogi.2006.5974

محبوبه تشکری؛ علی مقیمی؛ علی اصغر پیله وریان؛ مریم مقیمیان


ارتباط علائم یائسگی با شدت افسردگی زنان یائسه

دوره 9، شماره 2، مهر 1385، صفحه 85-92

10.22038/ijogi.2006.5980

زهرا شجاعیان؛ زهرا عابدیان؛ نغمه مخبر؛ سید رضا مظلوم