کلیدواژه‌ها = تریکومونیازیس
مقایسه تأثیر ژل واژینال حاوی عصاره بره‌موم و قرص خوراکی مترونیدازول بر دیسپارونیا در زنان مبتلا به تریکومونیازیس شهر اصفهان در سال 1398

دوره 23، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 76-85

10.22038/ijogi.2021.17829

سیده شادی تقویان؛ دکتر افسانه یکدانه؛ دکتر هتاو قاسمی تهرانی؛ دکتر محبوبه والیانی؛ سیامک علیان؛ رضا بیرانوند