کلیدواژه‌ها = گل راعی
تأثیر کرم گل راعی بر ترمیم زخم پرینه در زنان نخست‌زا

دوره 23، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 61-69

10.22038/ijogi.2020.16881

سمیه یحیی؛ دکتر زهرا مهربان


تأثیر کرم گل راعی بر کاهش درد پرینه بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زا

دوره 18، شماره 159، شهریور 1394، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2015.4814

سمیه یحیی؛ گیتی ازگلی؛ فراز مجاب؛ حمید علوی مجد؛ علیرضا شجاعی؛ نوشاز میر حق جو


تأثیر ژل واژینال گل راعی بر واژینوز باکتریال

دوره 16، شماره 56، تیر 1392، صفحه 17-27

10.22038/ijogi.2013.1252

زهرا محمدزاده؛ سکینه محمدعلیزاده چرندابی؛ عزیزه فرشباف خلیلی؛ یوسف جوادزاده