کلیدواژه‌ها = تمرین مقاومتی
تعداد مقالات: 7
2. تأثیر تمرینات مقاومتی با دو حجم متفاوت بر روی سطح سرمی عامل رشدی فیبروبلاست ـ 21، درصد چربی بدن و تحرک‌پذیری زنان سالمند چاق

دوره 23، شماره 10، دی 1399، صفحه 61-71

زینب فتاحی؛ دکتر حسین طاهری چادرنشین؛ دکتر عصمت رشیدی؛ دکتر سید حسین ابطحی ایوری


3. تأثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاق

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 20-29

زیبا رحیمیان مشهد؛ دکتر سید رضا عطارزاده حسینی؛ دکتر امیر رشیدلمیر؛ دکتر محمدعلی سردار؛ دکتر سیروس نکویی؛ دکتر رامش گیتی


4. تأثیر تمرینات مقاومتی ایستگاهی و مکمل دارچین بر ترکیب بدن و امنتین-1 در زنان دارای اضافه وزن

دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 74-82

خدیجه نخعی؛ محسن غفرانی؛ محمود فاضل بخششی؛ حسین نخعی


5. تأثیر تمرینات مقاومتی همراه با مصرف کورکومین بر نیم‌رخ لیپیدی زنان چاق

دوره 20، شماره 9، آذر 1396، صفحه 24-32

زهره امیرخانی؛ محمد علی آذربایجانی؛ مقصود پیری؛ حسن متین همایی


6. تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی روی برخی از عوامل آنژیوژنز در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 20، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 9-17

فضل‌الله فتح‌الهی شورابه؛ بهمن تاروردی‌زاده؛ مژگان کیهانی