کلیدواژه‌ها = پیشگیری از بارداری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی علل تفاوت استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در اقوام مختلف

دوره 24، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 44-54

دکتر زهره عباسی؛ دکتر زهره کشاورز؛ دکتر محمد جلال عباسی شوازی؛ دکتر عباس عبادی؛ دکتر حبیب‌الله اسماعیلی؛ محبوبه قربانی


2. تغییرات وزن 18-12 ماه پس از استفاده از DMPA و IUD: یک مطالعه کوهورت گذشتهنگر

دوره 23، شماره 7، مهر 1399، صفحه 39-46

فاطمه علوی ارجاس؛ دکتر فرناز فرنام


4. عوامل مؤثر در انتخاب شیوه نامطمئن پیشگیری از بارداری و بارداری ناخواسته

دوره 16، شماره 46، فروردین 1392، صفحه 7-13

لیدا جراحی؛ مصطفی الماسی دوغایی؛ سید رضا حبیب زاده شجاعی