کلیدواژه‌ها = منوراژی
بررسی تأثیر کپسول گیاه بومادران بر میزان و مدت خونریزی قاعدگی در زنان مبتلا به منوراژی

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 67-77

10.22038/ijogi.2020.15965

فرزانه ابراهیمی ورزنه؛ دکتر فاطمه ناهیدی؛ دکتر فراز مجاب؛ دکتر محمدامین پورحسینقلی


بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بومادران بر منوراژی

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 34-41

10.22038/ijogi.2019.13200

نسیم خادمی؛ دکتر پگاه مطوری‌پور؛ دکتر کتایون وکیلیان


مروری بر روش‌های تهاجمی و نیمه تهاجمی درمان خونریزی غیرطبیعی رحمی در طب سنتی ایران

دوره 20، ویژه نامه، آذر 1396، صفحه 46-55

10.22038/ijogi.2017.9789

علیرضا یارقلی؛ محمدعلی زارعیان؛ سوسن حفیظی؛ رقیه فاریابی؛ ملیحه تبرایی آرانی