کلیدواژه‌ها = تحقیق کیفی
واکاوی مؤلفه های فردی رفتارهای تغذیه‌ای در دختران نوجوان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: یک مطالعه کیفی

دوره 25، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 35-49

10.22038/ijogi.2022.20792

دکتر لیلا حاجی‌وندی؛ دکتر مهناز نوروزی؛ دکتر فیروزه مصطفوی؛ دکتر مریم اکرام‌زاده


پیامدهای خشونت علیه زنان در خانواده: یک مطالعه کیفی

دوره 16، شماره 44، فروردین 1392، صفحه 11-20

10.22038/ijogi.2013.652

نغمه رزاقی؛ سرور پرویزی؛ منیر رمضانی؛ سید محمد طباطبایی نژاد طباطبایی نژاد