کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
بارداری سالم از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه اجمالی آن با طب نوین

دوره 17، شماره 121، آبان 1393، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2014.3555

روشنک مکبّری نژاد؛ مژگان تن ساز؛ سودابه بیوس؛ عفت جعفری دهکردی؛ الهام اختری؛ صدیقه یوسفی؛ منیرالسادات روح‏اللهی؛ ملیحه تبرایی آرانی؛ سمیه ماهروزاده؛ نسرین بعیری


بررسی ارتباط سبک زندگی با کیفیت خواب در زنان یائسه

دوره 17، شماره 112، شهریور 1393، صفحه 7-14

10.22038/ijogi.2014.3318

صدیقه اظهری؛ محبوبه قربانی؛ حبیب الله اسماعیلی


بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم

دوره 15، شماره 29، آذر 1391، صفحه 14-24

10.22038/ijogi.2012.58

آرزو قوی؛ کلثوم فداکار سوقه؛ مریم نیکنامی؛ احسان کاظم نژاد