کلیدواژه‌ها = ماستیت
بررسی عوامل زمینه‌ساز ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک: یک مطالعه مروری

دوره 26، شماره 9، آذر 1402، صفحه 74-87

10.22038/ijogi.2023.69270.5522

دکتر قاسم امینی؛ دکتر حسن مهراد مجد؛ دکتر فاطمه ساجدی؛ دکتر آسیه سادات فتاحی معصوم


تأثیر ویزیت خانگی زودهنگام پس از زایمان توسط ماما بر مشکلات شیردهی: یک مطالعۀ کارآزمایی بالینی

دوره 26، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 53-65

10.22038/ijogi.2023.22599

راضیه فلاح‌نژاد؛ دکتر مهناز زرشناس؛ نعیمه طیبی؛ دکتر مهراب صیادی؛ دکتر مرضیه اکبرزاده


بررسی یافته‌های سونوگرافی در ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک

دوره 19، شماره 37، دی 1395، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2016.8182

علی علمداران؛ دنیا فرخ؛ سمانه سجادی؛ آسیه سادات فتاحی معصوم؛ علی فیضی؛ حسین غفاری؛ بنفشه فرشید