کلیدواژه‌ها = ریسک فاکتور
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عوامل مؤثر بر ترومبوز ورید عمقی به‌دنبال هیسترکتومی لاپاروسکوپیک و عوامل مؤثر بر آن

دوره 24، شماره 11، دی 1400، صفحه 17-23

دکتر حسن محمدی‌پور انوری؛ مینا زینال‌زاده؛ نفیسه شقاقی ایلخچی؛ دکتر دارا الوندفر


4. شیوع واریس بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های زنان سطح شهر تبریز

دوره 22، شماره 9، آذر 1398، صفحه 1-7

دکتر دارا الوندفر؛ ماهرخ علیزاده؛ مهدی خانبابایی گول


5. ارتباط عوامل فردی و طبی با عود واژینوز باکتریال در مراجعین به درمانگاه‌های زنان تأمین اجتماعی مشهد در سال 1394

دوره 19، شماره 33، آذر 1395، صفحه 7-14

مهین تفضلی؛ نگار ساکی؛ سیدرضا مظلوم؛ حسن رخشنده؛ مرضیه شیرازی