کلیدواژه‌ها = پایایی
ترجمه و روان‌سنجی نسخه ایرانی پرسشنامه فعالیت و پاسخ جنسی در بارداری (PSRI)

دوره 25، شماره 8، آبان 1401، صفحه 42-57

10.22038/ijogi.2022.21192

دکتر سعید حسینی تشنیزی؛ دکتر نسیبه روزبه؛ دکتر فاطمه دبیری؛ دکتر گیتی ازگلی؛ دکتر شیوا علیزاده


بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه دیسترس قاعدگی موس

دوره 19، شماره 29، آبان 1395، صفحه 11-18

10.22038/ijogi.2016.7912

کتایون قربانعلی‌پور؛ فریبا قادری؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ سکینه محمدعلیزاده چرندابی