کلیدواژه‌ها = زگیل تناسلی
شیوع پاپیلوما ویروس تناسلی در زنان حاشیه‌نشین: یک مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 26، شماره 7، مهر 1402، صفحه 80-93

10.22038/ijogi.2023.23301

مرضیه باقری‌نیا؛ دکتر ماهرخ دولتیان؛ دکتر زهره محمودی؛ دکتر گیتی ازگلی


ارتباط بین عوامل دموگرافیک، اجتماعی و مامایی با تأخیر در کمک‌جویی بیماران مبتلا به زگیل تناسلی

دوره 25، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 71-78

10.22038/ijogi.2022.21056

سیده مریم عطاری؛ دکتر نرگس علیزاده؛ دکتر سیده هاجر شارمی؛ سیده فاطمه دلیل حیرتی؛ دکتر رویا کبودمهری؛ الهه رفیعی


مقایسه سرمادرمانی با پودوفیلین در درمان زگیل تناسلی

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 133-138

10.22038/ijogi.2007.5959

پوران لایق؛ فخرالزمان پزشک پور؛ پریسا امام قلی تبار؛ محمدتقی شاکری