کلیدواژه‌ها = بیان ژن
تعداد مقالات: 4
3. اندازه گیری بیان ژن گیرنده پروژستروندر بافت سرطانی و سالم پستان انسان به روش Real-time PCR

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 51-59

مهسا ضابطیان حسینی؛ محمدرضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ کامران غفار زادگان؛ احمد رضا موثقی؛ شاهرخ قوتی؛ آرزو حسینی


4. ارتباط بیان Her-2/neuبا وضعیت گیرنده های استروژن، پروژسترون و ژن p53 در زنان مبتلا به سرطان اولیه پستان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 46-51

عباس شمسعلی نیا؛ شهربانو کیهانیان؛ فاطمه غفاری؛ محمدمنصور ساروی؛ محمد نجفی آشتیانی